Občané Otročína - důrazné NE výstavbě větrných elektráren

Autor: Karel Skoumal <>, Téma: O čem se mluví, Vydáno dne: 20. 12. 2008


Obyvatelé Otročína, který je součástí města Stříbra, nesouhlasí s výstavbou VTE v okolí svých obydlí. Jako důvody tohoto nesouhlasu jsou v prvé řadě dopady na krajinný ráz, což by v praxi znamenalo postavení stometrových stožárů s průměrem rotoru 90 až 100 metrů. V místech plánované výstavby by tyto stožáry zcela zastínily krajinu a pohled, který je v součastnosti z obce na okolí, zejména ve směru na Svojšín a Ošelín by byl zcela rušivý a jejich viditelnost by byla cca 30 km od Stříbra. Argumentace ČEZ - Obnovitelné zdroje o sloupech vysokého napětí je zavádějící, jelikož sloupy jsou max. 30 metrů vysoké a navíc v okolí Otročína a Těchlovic žádné takové nejsou. Pro ilustraci jde o výšku cca jako věž plzeňského kostela.

Dalším důvodem je hladina hluku. Norma sice údajně stanoví 50 dB pro den a 40 dB pro noc, ale problém je v tom, že jde o hladinu rušivého zvuku, který je nepřetržitý a nelze jej žádným způsobem ukončit nebo vypnout jako je tomu ku příkladu u lednice či mrazáku nebo jiných domácích spotřebičů stejné hlukové hladiny. To nemluvíme ani o t.z.v. "stroboskopickém efektu", který vzniká otáčením vrtulí VTE a který nelze nijak ovlivnit, tedy vrhání stínů listů vrtule na okolí v závislosti na slunečním svitu a dopadu na krajinu a obydlí.

Existuje zde také reálné nebezpečí ultrazvukových rázů, které nejsou slyšet, ale působí na psychiku člověka a které nelze také žádným způsobem vypnout a člověk se jim nemá možnost žádným způsobem bránit.

Dalším momentem je tzv. "nezanedbatelné peněžní plnění pro město Stříbro". Domníváme se, že částka v řádu 220.000 Kč za rok za jednu VTE v rozpočtu města, který se pohybuje kolem 199 milionů Kč je naprostro zanedbatelná a navíc pro samotnou obec Otročín nemá žádný relevantní přínos, jelikož v podstatě nelze z těchto peněz pro obec nic realisovat, neboť není co.

Zásadním problémem je skutečnost samotné výstavby VTE ve vzdálenosti 800 až 1000 metrů od obce. Ze všech dostupných studií vyplývá, že výstavba VTE má být nejméně 2500 metrů od lidských obydlí, aby se eliminovaly škodlivé faktory působící na lidský organismus.

Ze studie ČEZu vyplývá, že od svých původních požadavků výstavby větrného parku v počtu 13 VTE je zredukoval na 6 VTE, a to především v okolí Stříbra a pouze částečně v okolí Otročína a Těchlovic. Vzhledem k referendu tímto rozhodnutím uchlácholil občany samotného Stříbra a rozmístil VTE v okolí obcí jejiž počet obyvatel je pro referendum nepodstatný. Tímto rozhodnutím se stává referendum v podstatě pro občany Stříbra nezajímavé a domníváme se, že ČEZ počítá s výsledkem positivním.

ČEZ dle všeho jak vyplývá z celého problému počítá s tím, že občané Otročína a Těchlovic jsou jinou společenskou kategorií než občané samotného Stříbra, a že jim klidně mohou postavit taková monstra za humny! Asi ano. Argument, že ČEZ - Obnovitelné zdroje investoval do této kampaně nemalou částku není pro nás jako dotčené občany vůbec zajímavý, je to riziko jejich podnikatelských aktivit.

Je naprosto zřejmé, že po výstavbě VTE klesnou ceny nemovitostí a dojde ke znehodnocení majetku jednotlivých občanů. Nevidíme důvod, proč by občan v tomto státě měl být škodným na svém majetku jenom proto, aby jiný soukromý subjekt měl naopak zisk, a to zisk nezanedbatelný.

Agumentace o levnější energii je zcestná v souvislosti s neustálým zdražováním této energie na úkor spotřebitelů. To nehovořím o odměnách a stoupajícím finančním zisku ČEZu.

Na nás jako občany to působí dojmem, že nejde vůbec o nějakou levnější a výhodnější energii, ale naopak o splnění požadavků EU ohledně obnovitelných zdrojů. Domníváme se, že jejich naplnění totiž uvolňuje ČEZu další možnosti ve výrobě el. energie z neobnovitelných zdrojů. Není vůbec rozhodující jestli a kolik se energie z VTE vyrobí a za jakou cenu, ale papírově je to vykázáno a cesta k další expanzi ČEZu k výrobě z neobnovitelných zdrojů je otevřena.

Přes všechny manévry a úskoky ze strany ČEZu vyzýváme všechny občany Stříbra, aby se k referendu plánovanému na 9.1.2009 dostavili a svůj názor na tento problém v něm vyjádřili a podpořili zamítavé stanovisko obyvatel Otročína k výstavbě parku větrných elektráren.

Karel Skoumal, Otročín© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.