Pozvánka na říjnové zastupitelstvo

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 19. 10. 2007


Město Stříbro Vás zve na 12. veřejné zasedání svého zastupitelstva. Jednotlivé body programu jednání najdete v článku včetně odkazu na zveřejněné pracovní materiály. A co zajímavého z nich lze vyčíst? Vznik STK ve Stříbře, snahu Stříbra získat více peněz ze státního rozpočtu, hledání peněz na odstupné bývalého ředitele MKS, výši odměn členů finančního výboru nebo plánovaný výběr toho, kdo rozprodá bývalé kasárny. V programu se ale bohužel nedočtete, že se bude projednávat i rozpočet a plán investičních akcí na rok 2008, a to je docela podstatná chyba. Alespoň my si to myslíme.

MĚSTO STŘÍBRO
ZVE NA 12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA Města Stříbra

kdy: čtvrtek 25.10.2007 od 17.00 hodin
kde: obřadní síň městské radnice ve Stříbře

Program jednání:

 • Úvodní protokolární část.
 • Kontrola plnění úkolů z usnesení zastupitelstva města.
 • Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města.
 • Projednání majetkoprávních úkonů.
 • Projednání návrhu na finanční a rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2007.
 • Záměr prodeje souboru pozemků a staveb za účelem výstavby a provozování stanice technické kontroly Stříbro.
 • Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci.
 • Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací.
 • Odměny členům finančního výboru.
 • Výběr strategického partnera - "Revitalizace opuštěného vojenského území Stříbro".
 • Návrh na změnu postupu při nakládání s nemovitým majetkem v areálu bývalých kasáren Stříbro.
 • Návrh na vypsání výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRBMS.
 • Různé - problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města.
 • Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města.
 • Usnesení a závěr.
 • Pracovní materiály zastupitelstva najdete na stránkách Městského úřadu.  © WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.