Střípek z květnového zastupitelstva

Autor: Petr Patočka <petr.patocka(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 18. 05. 2007


Včerejší 8. zasedání zastupitelstva bylo extrémně krátké (cca trvání kolem jedné hodiny!!), obsahově strohé (asi není co řešit??) a s žalostnou účastí občanů (vyjma zaměstnanců Městského Úřadu a zastupitelů nás tam bylo asi 5 prostých občanů).
Z programu jednání bych se lehce pozastavil nad jedním bodem, a to pracovním materiálem č. 5.2 - což je dodatek k vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Ve svém nedávném příspěvku Chtějí občané reklamní Áčka a Asia-trhy? jsem se snažil vypátrat skutečný záměr zastupitelů a poukázat na určitá úskalí nové vyhlášky. Dříve než jsem očekával adekvátní reakce, mé obavy se naplnily. Jsme si všichni rovni, ale někdo asi rovnější. O co vlastně jde?

Protože každý není tak bohatý, aby si mohl dovolit platit městu za užívání veřejného prostranství 5 tisíc Kč za m2, očekával jsem různé kličky a jiné nápady podnikatelů, jak vyhlášku obejít. A je tu první návod:

ParkováníNež zaplatit horentní sumu za pronájem trvalého parkovacího místa, (při ploše 8 m2 to je 40 tis. Kč/rok!), je jednodušší pokusit se změnit vyhlášku - třeba dodatkem, aby se poplatek na parkování nevztahoval. A hleďte, jde to. Prošlo to. Asi není tajemstvím, z čí iniciativy tento návrh vzešel, (nechci se pozastavovat nad otázkou jak je možné, že takový dodatek byl vůbec odhlasován), ale určitě je to dobrý návod jak postupovat když nechcete platit a přitom prostranství užívat. Jako bonus navrhuji dotyčnému na plochu postavit áčko s VELKÝM logem firmy a informací neparkovat !!! (příp. info o sponzoringu MÚ Stříbro) … a máme další reklamu zadarmo, protože jde přeci o označení trvalého parkovacího místa. Nebudu nikoho nabádat jak vyhlášku obcházet, protože se to nemá, ale heslo všechno jde, jen když se chce - platí stále.

Jen poznámku na okraj. V nejbližší době požádám o možnost přidělení trvalého parkovacího místa, a pak podrobně uveřejním jak jsem dopadl. A pokud si myslíte, že zábor chodníku či zeleně, co by letní předzahrádky a pod., si dovolí skutečný boháč, pak se možná mýlíte?!? Všechno jde ...© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.