Pozvánka na březnové zastupitelstvo

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Město Stříbro, Vydáno dne: 09. 03. 2007


Na stránkách Městského úřadu se objevila pozvánka s programem 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Stříbra. Je na ní vidět, že ze zajetých kolejí se starostovi vyjíždět moc nechce. Možná by jinak vyslyšel občany a rozšířil program (alespoň v internetové podobě) o kraťoučké komentáře k jednotlivým bodům. Pak by jejich smysl pochopili i ti, kteří denně nepoužívají úřední jazyk, neznají některé pojmy anebo díky neznalosti souvislostí nemohou zákonitě pochopit, co se asi tak může pod daným bodem skrývat. Ale není to jen chyba starosty, který se pod program jednání podepisuje. I ostatní zastupitelé, kteří lamentují nad nedostatečným zájmem veřejnosti o dění ve Stříbře, by mohli zapůsobit a napomoci tak tomuto malému a jednoduchému kroku, který by mohl přinést větší zájem občanů o jejich rozhodování. V článku najdete program, tak jak byl zveřejněn. S vysvětlujícími komentáři možná někdy příště ...

MĚSTO STŘÍBRO
ZVE NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA Města Stříbra

kdy: čtvrtek dne 15.3.2006 od 17.00 hodin
kde: obřadní síň městské radnice ve Stříbře

Program jednání:

 • Úvodní protokolární část.
 • Kontrola plnění úkolů z usnesení zastupitelstva města.
 • Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města.
 • Projednání majetkoprávních úkonů.
 • Projednání návrhu na finanční a rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2007.
 • Smlouva o podmínkách investic do vodovodů a kanalizací.
 • Smlouva o sdružení prostředků uzavřená mezi obcí Hněvnice a městem Stříbrem.
 • Členství města Stříbra ve Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.
 • Návrh na změnu územního plánu města Stříbra.
 • OZV č. 3/2007, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2006 O závazných částech územního plánu města Stříbra.
 • Návrh na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra.
 • Návrh na doplnění znění Zásad použití Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra.
 • Návrh na vypsání výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra.
 • Postup ve věci městského opevnění.
 • Různé - problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města.
 • Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města.
 • Usnesení a závěr.


 • © WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.