Vážení spoluobčané,

Autor: Ing. Václav Votava <votavav(at)psp.cz>, Téma: Město Stříbro, Vydáno dne: 29. 12. 2006


dovolte mi, abych Vám do nového roku 2007 popřál především pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.