Stříbro trápí nedostatek parcel: reakce

Autor: Petr Fousek <xfox11(at)seznam.cz>, Téma: Život ve městě, Vydáno dne: 27. 02. 2005


Dovoluji si tímto reagovat na článek P.Tótha "Stříbro trápí nedostatek parcel", uveřejněný 24.2.2005 v Tachovském deníku, ve kterém je uváděno, že město Stříbro se potýká s nedostatkem parcel určených pro bytovou zástavbu – konkrétně pro RD.

Jsem přesvědčen, že článek je jakýmsi vytržení dílu z celé otázky s tímto související. Je možná pravda, že město pozemky nevlastní, ale cožpak se nedá stavět na pozemcích, které vlastní soukromé osoby? To by k tomu však musela být dobrá vůle a kladný postoj ze strany vedení města.

V článku je uváděno, že jsou volná místa nad ulicí Nerudova – směrem k areálu firmy KERMI. Zde je nyní postaveno několik RD a řady bytovek, kde si lidé stěžují na hluk od uvedené firmy. Jaká je to potom logika zde stavět další RD? Dále je uváděno, že se šíří fáma o vozovce pro kamiony, které situaci hluku ještě zhorší a k tomu přibude prach a smog. Proč je uváděno fáma, když na uvedenou stavbu je již zpracována a zakreslena dopravní studie. Tímto dopravním řešením se úplně zničí určitá klidová zóna na konci města Stříbra, kterou mnoho lidí využívá na procházky (starší lidé, matky s kočárky) a jako odchod z města směrem na terén Sv. Petra či starý Butov. Souběžná silnice směr Únehle se totiž k tomuto účelu využívat nedá vzhledem k její minimální šíři a silnému dopravnímu zatížení.

Pro normálního člověka je nepochopitelné, proč se má dopravní obslužnost firmy Kermi řešit na úkor obyvatel přilehlých ulic a lidí využívajících této klidové zóny a ne přímo v rozlehlém areálu firmy.

Pokud se týká výstavby RD v uvedeném místě, pak musím novým majitelům jen "závidět" to bydlení. Proč "závidět"? Vlastníme totiž pozemky mezi stříbrskými hřbitovy (cca 4 ha), které jsme nabízeli k výstavbě RD. Tento náš záměr, i když zájem o pozemky byl značný, byl ze strany MěÚ Stříbro zavržen s tím, že uvedené pozemky budou určeny pro průmyslovou výstavbu. Takže -- nad Nerudovou ulicí se postaví RD a pro zpříjemnění se obestaví garážemi, silnicí pro TIR, výrobním areálem Kermi, a pak se ještě vystaví nějaký průmyslový objekt z horní strany. No prostě ideální řešení.

O uváděné pozemky mezi hřbitovy však mezi investory není zájem, údajně, že podle zjištění už dnes do větších firem jako Kermi či bývalý Siemens dojíždí nebo se musí dovážet pracovní síly zdaleka. Významný aspekt nezájmu je i to, že ve městě je několik takzvaně zavřených podniků, ve kterých lze rozjet výrobu rychleji a bez velkých nákladů na výstavbu celého areálu.
Dalším faktorem , který mluví ve prospěch návrhu výstavby RD v prostoru mezi hřbitovy je i to, že dle článku se mají RD stavět na Severním předměstí – směr na Těchlovice.

I toto je zajímavý fakt: tyto pozemky jsou na levé straně silnice ve směru na Kšice a pozemky mezi hřbitovy jsou na protější, tedy straně pravé. Potom tedy na levé straně, v těsné blízkosti velké elektrorozvodny na silně zadrátovaných pozemcích se mají stavět RD – jak velice vhodné - a na protější straně, která není ničím podobným zatížena, se má postavit průmyslový areál, o který ke všemu není zájem. Vy tomu rozumíte??? Já bohužel ne.

Proč tedy město brání ve výstavbě RD mezi hřbitovy. Vždyť ani inženýrské sítě nejsou tak daleko a je to těsně u málo vytížené vozovky směr Kšice. Stačila by jen dobrá vůle k jednání a jsem přesvědčen , že tato jednání by byla hlavně ku prospěchu obyvatelům města.

To , že jsme jednání kdykoliv ochotni potvrzuje i skutečnost, že k podobně dobrému výsledku dospěla naše jednání s MěÚ, když jsme městu navrhli využití našich pozemků na zřízení veliké zahrádkářské kolonie. Vypracovali jsme situační studii pro umístění zahrádek, pro přístupové účelové komunikace a přívod pitné vody. Společným úsilím nás i nových majitelů zahrádek se věci celkem úspěšně podařilo vyřešit a dnes zde má již čtyřicet parcel své nové majitele a další prostory jsou lidem k dispozici.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.