Hra petanque pomůže oživit zahrady

Autor: Tomáš Möller <tomas.moller(at)stribro.net>, Téma: Sdružení STROM, Vydáno dne: 19. 08. 2004


Ve středu 18.8. se ve vinárně U rybiček ve Stříbře sešli zástupci občanského sdružení STROM, města Stříbra a další zájemci k diskuzi nad otázkami: "Petanque ve Stříbře ANO/NE?" a "Hřiště pro petanque v klášterních zahradách ANO/NE?".

Na začátku byli všichni přítomní seznámeni s principem hry petanque a s odůvodněním, proč obč. sdružení Stříbrští občané městu (STROM) navrhlo umístění hřiště (bulodromu) právě do zahrad. Hlavním efektem by mělo být oživení zahrad a jejich zatraktivnění především pro mladší návštěvníky. Další důvody pro umístění jsou dostupnost občerstvení a sociálních zařízení v restauracích přímo napojených na zahrady. Svojí roli určitě hraje i skutečnost, že v pozdních nočních hodinách, jsou tyto prostory uzamčené a nepřístupné až do příštího rána.
Na závěr stanoviska STROMu byl zrekapitulován postup podání návrhu, který byl předložen Komisi pro kulturu a sport (KKS) dne 17.5.2004, a konstatována absence jakékoliv zpětné vazby ze strany města Stříbra.

Jednání - petanque
Jednání probíhalo ve vinárně U rybiček, která přímo sousedí s klášterními zahradami.

Po-té si vzali slovo zástupci města, konkrétně pan místostarosta Nenutil. Hned na začátku členům sdružení vytkl jejich netrpělivost a seznámil všechny přísedící se všemi kroky, které zástupci města po podání návrhu udělali. Upozornil na existenci všech možných lhůt a termínů, pro které se zdánlivě nic nedělo. Návrh nejdříve putoval z KKS Radě města. Ta jej postoupila Výboru výstavby k posouzení, kde se mimochodem setkal s velice kladným ohlasem. Následně zaměstnanci Městského úřadu kontaktovali Ústav památkové péče a architektku klášterních zahrad Ing. Evu Damcovou s žádostí o odborné posouzení možnosti umístění hřiště pro petanque. Vedoucí odboru životního prostředí paní Rožánková všem sdělila, že tak kladné posudky od těchto institucí ani nečekali. Paní architektka dokonce navrhla a zakreslila do plánů zahrad dvě možná místa pro vybudování bulodromu.

Jednání - petanque (2)
Město Stříbro zastupovali pan místostarosta Mgr. Miroslav Nenutil, vedoucí odboru životního prostředí paní Ing. Dana Rožánková CSc. a vedoucí stavebního úřadu pan Ladislav Hanzlíček .

Po tomto oznámení bylo už všem jasné, že petanque ve Stříbře i v zahradách má zelenou. Během následné diskuze se všichni přítomní shodli na umístění hřiště. Dohodnuty byly i další nutné kroky, které by měly vést ke zprovoznění upravené plochy určené především pro hru zvanou PETANQUE. Hru, která vznikla ve Francii, která je určena všem, od mladých po staré, od zdravých po postižené a obvykle je provozována v parcích a zahradách.

Jednání - petanque (3)
Po skončení jednání šli přítomní obhlédnout odsouhlasené místo.

Další postřehy:
- provozovatel vinárny u Rybiček pan David Ryba nám řekl, že v tomto podniku budou mít návštěvníci možnost zapůjčení hracích koulí pro petanque
- brzy bude na stejném místě zřízena i půjčovna horských kol
- několik metrů od bulodromu město vybuduje dřevěné dětské hřiště
- bulodrom vybuduje o.s. STROM svépomocí, ze sponzorských darů, které jsou již nyní přislíbeny© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.