Proč nás naši zastupitelé neslyší?

Autor: Hana Štollová <>, Téma: Život ve městě, Vydáno dne: 14. 06. 2012


Město Stříbro žije od dubna obavami z výstavby tzv. výrobny alternativní el. energie. Za tímto názvem není nic jiného než plazmová zplyňovna odpadu. Záměr na její výstavbu přijalo zastupitelstvo města 2.4., a to poté, co bylo před několika dny smeteno ze stolu v sousední obci. Díky panu Strankmüllerovi, řediteli firmy Ekodepon, zastupiteli města Stříbra a členu rady v jedné osobě nám mnoha občanům “zhořkla káva“, jak se říká.

Beseda 26.4., která měla informovat o technologii plazmové zplyňovny, občany nenadchla. Snad to bylo z chladného a arogantního přístupu zástupce firmy, možná i ze zastrašujícího přístupu pana zastupitele, možná i proto, že se člověk těmto věcem díky podvědomí brání. Na zastupitelstvu 14.5. naše zastupitelstvo také neslyšelo, co chce občan říci, ač bylo téměř sto lidmi žádáno o zrušení záměru.

Ve Zpravodaji města Stříbra se dočítám, že „vyhlášení záměru není realizace“ a ptám se: Proč se naši radní nezachovali stejně jako v Černošíně, kde záměr nebyl vůbec přijat? Proč zastupitelé mlčí? Hraje se snad o čas? Hraje se o nás – bez nás?

Celý svět povstává proti jakémukoli spalování odpadu. Ekologické organizace, např. Čistá alternativa, bojují proti výstavbě spaloven. Konkrétně USA a Kanada řeší tento problém již dávno. Všeobecně se ví, že zplyňování, pyrolýza a plazma jsou tzv. „spalovny v přestrojení“, kdy se nám do našeho okolí snaží cizí společnosti vnutit tzv. „čisté provozy“, mnohdy schované za výrobny tepla a elektrické energie. Informujte se na internetu, podívejte se např. na města Kosmonosy, Jihlava, Přelouč a jiná, jak se protestuje proti těmto provozům. Uvědomme si, že se sem s tímto problémem nasouvají podivné praktiky. Zde konkrétně v tom, že chystaná spalovna nemá tzv. EIA –Environmental Impact Assessment, což je pro nás občany velmi důležitá věc. EIA je totiž „známka“ toho, že provoz prošel jistým vyhodnocením, které se týká vlivů na životní prostředí. Toto opatření plánovaná spalovna ve Stříbře nemá. A teď pozor. V článku pana Hrábka se dále dočítáme cit. „(…) touto technologií by se postupně zlikvidovaly již uzavřené skládky okolo Stříbra, které jsou potenciálním nebezpečím“. Míní tím snad pisatel, že „potenciální nebezpečí“ přesuneme do města? Pokud vím, na některá stará úložiště v okolí se léta ukládal eternit (azbest), ten leží uložen ve speciálních nepropustných vacích v zemi x- let. Ve škole nás učili, že azbest je prvek karcinogenní. Hoří při teplotě 1500°C, čímž je snad ideální pro likvidaci ve spalovně bez EIA. Jediná plazmová spalovna ve Francii a tím i v Evropě je v Morcenx a právě ona pálí azbest. Od své výstavby roku 2003 je STÁLE ve zkušebním provozu, o tom pisatel neinformoval. Proč asi?

Dovoz odpadu ze zahraničí pisatel také zmiňuje. Dovoz byl sice zakázán, ale již dnes víme, že obří spalovna v severních Čechách apeluje na vládu o jeho zrušení, neboť její kapacita je taková, že dnes už se ví, že odpad z okolí jí nestačí. Je nasnadě, že spalovna zde za čas bude mít tentýž problém, jelikož jí bude konkurovat spalovna v Chotíkově a věřte tomu, že provoz při investici do stavby 750 milionů Kč se nezastaví! Nezřídka jsme se již setkali s tím, že nebezpečné odpady byly do ČR dovezeny pod jinou celní deklarací.

Cituji z článku dále: „Bylo doporučeno, aby město mělo svého zástupce v provozující společnosti“. Toto je opravdu argument. Nechám na čtenáři, aby si vyhodnotil, jak to asi může dopadnout, jeden proti všem.

Dále cituji: „Zařízení při pohledu na zákonné emisní limity neprodukuje téměř nic“, zázrak se stal:o). Díky tomu, vážení, že v ČR existuje tzv. IRZ – Integrovaný registr znečišťování, bychom se to měli vždy dozvědět. Avšak EU usiluje o tzv. E-PRTR, což je Evropský registr, který pohltí náš IRZ a omezí tím počet ohlašování o úniku toxických látek. Z čehož plyne, že občan zas bude vědět „nic“, ale pro příklad uvedu pár slov ze stránek ekologické organizace, kde se píše, že např. pro Plzeňský kraj to znamená, že ze 112 ohlášení klesne stav na 37. Občan se ptá: „Co s odpadem, bude drahý ?“ Problém odpadu se řeší celosvětově. Proč jej má řešit právě Stříbro na svém území ve městě? V ČR je plno civilizačně zničených míst, kde lze o stavbách uvažovat. Levnější cenu za odpad nám spalovna také nevyřeší, neboť cena odpadu se přizpůsobuje trhu a naše vláda nám jej levnější, asi jako vše ostatní, nenechá. Vezměte rozum do hrsti. Máte snad levnější energii díky fotovoltaice zde postavené?

V neposlední řadě se musím zmínit o výchozím produktu spalovny a tím je struska, neboli lávové sklo – vitrifikát. Jak pan Hrábek zmiňuje, je opravdu 5x méně vylouhovatelná než sklo, proto se také používá k fixaci toxických odpadů. Skelná hmota váže do své struktury přítomné škodliviny a tím snižuje toxicitu. Není tajemstvím, že v USA jsou touto metodou fixovány odpady z atomových elektráren. Také ve Francii je tento postup již používán. Jelikož je plazmová zplyňovna v ČR „novum“, dá se předpokládat, že o strusku se stavební společnosti přetahovat nebudou. Kam s ní? Kdysi jsem viděla zajímavý film, v němž se ukládal odpad do vytěžených dolů. Můžeme dnes vědět, co takový materiál udělá za x let, když firma, která zde chce spalovnu stavět, nemůže poskytnout žádné reference? Zajímalo by mě, jak město posléze vyřeší problém skládkování tohoto materiálu, když o něj nebude zájem?

Pan Hrábek končí svůj článek tím, že přednášející říká, cituji: „Stříbro nemá kam pospíchat“. To je pravda, pospíchat se má pomalu s rozmyslem, ale všichni bychom měli být ve střehu, když se nám někdo snaží říkat, cituji ze Zpravodaje: „Co by z případné výstavby město Stříbro a jeho občané mohli mít“.

Nenechme se lapit na vějičku americké společnosti, které určitě nezáleží na tom, jaké město bude za 20 let a která nám sem, do relativně čistého prostředí kousek od hranic, chce vozit odpadky. Mysleme na dopravu, která vzroste a ve které se budeme pohybovat. Budou se v ní pohybovat naše děti! A doprava nevzroste jen tím, kolik kamionů přijede do spalovny s odpadem. Ale i eventuelně díky odvozu strusky, odvozu kontaminované vody, která vzniká při vysoušení odpadu než se spaluje a provozu kolem technologie spalovny. Mysleme na to, že lékařské studie, které se zabývají problémy kolem spaloven, potvrzují nárůst karcinogenních látek, např. dioxinů v jejich okolí. Mysleme na možné ekologické havárie. Mysleme na to, že slibované teplo a elektrickou energii není jak po městě rozvádět. Nebo snad budeme budovat teplovody?

Prostě mysleme dopředu, dejme městu šanci, aby bylo pěkné a zdravé a hlavně nenechme za sebe rozhodovat ty, kteří vezmou na svůj stůl něco, o čemž nemají žádné informace. Protože kdyby měli, nemohl být záměr schválen 2.4., když se beseda o tom, co na stůl vzali, konala 26.4.2012.

Děkuji, Hana Štollová

PS. Pro všechny občany, kterým záleží na městě ve kterém žijí. Pokud se ztotožňujete s tímto názorem, přepošlete dál a dál.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.