Otevřený dopis Zastupitelstvu města Stříbra

Autor: Stanislav Špeta <stanislav.speta(at)gmail.com>, Téma: Město Stříbro, Vydáno dne: 12. 06. 2012


Vážená paní, vážení pánové,
obracíme se na Vás – naše zvolené zastupitele tímto otevřeným dopisem.

Dne 2. 4. 2012 jste na 18. zasedání zastupitelstva, zařadili bez předchozího informování zastupitelů žádost společnosti Energocentrum s.r.o. o vyjádření předběžného souhlasu s výstavbou a umístěním výrobny elektrické energie a staveb nutných k provozu výrobny elektrické energie v areálu bývalých kasáren, v souladu s územním plánem města Stříbra.

Tato výrobna elektrické energie by měla spalovat – zplyňovat odpad a řešit tak problém likvidace odpadů. Jak vyplývá z usnesení, přestože žádost byla jen o vyjádření předběžného souhlasu, urychleně jste schválili záměr výstavby a uložili starostovi zajistit řádné projednání záměru výstavby a umístění výrobny elektrické energie. Na dalším 19. Zasedání Zastupitelstva i přes vyjádřený nesouhlas přítomných občanů města Stříbra jste tento záměr nezrušili s argumentací, že přítomných asi 80 občanů nemůže dělat nátlak na rozhodování zastupitelstva.

Myslíme si, že znakem, demokracie nejsou jen svobodné volby, ale i možnost občanů kontrolovat činnost zvolených zastupitelů a vyjadřovat i případný nesouhlas s jejich konáním. Z tohoto důvodu jsou jednání zastupitelstva veřejná a je umožněna i diskuse. V souladu s Listinou základních práv a svobod, má každý právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi formou petice.

Proto jsme sepsali petice „Ne záměru výstavby výrobny elektrické energie v areálu bývalých kasáren“ a „Nechceme v našem městě plazmovou spalovnu odpadu“ a nechali občany města Stříbra a okolí se k dané věci vyjádřit svým podpisem.

Na základě výsledků - 2 695 podpisů, Vás chceme tímto požádat o přehodnocení Vašeho stanoviska k této věci a zrušit záměr výstavby na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Stříbra.

Apelujeme na Vás, abyste při Vašem rozhodování respektovali nesouhlas vyjádřený velkým počtem občanů, kteří Vás v minulých volbách zvolili – při posledních komunálních volbách v roce 2010 se voleb účastnilo 2 873 voličů.

Zkuste hledat jiné způsoby řešení likvidace odpadků – zlepšení třídění, kompostování a případně umísťování spaloven – zplynoven do průmyslových zón a ne do blízkosti domovů občanů. Nenechte si vnutit, bez předchozího srovnání všech možných řešení a diskuzích i s občany, jedno nevyzkoušené řešení.

Stříbro 11. 6. 2012

Petiční výbor:
Pavel Půta, Jaroslav Šmolík, Ing. Pavel Spisar, Ing. Petr Beneš, Ing. Stanislav Špeta, Lenka Zahnová, Josef Dlouhý.

PS.: Vy, kteří souhlasíte s naším stanoviskem, přijďte nás podpořit na zastupitelstvo konané 18. 6. 2012 od 17.00 hod. !!!© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.