Stříbrské městské slavnosti 2012 – malá domů?

Autor: Hagens <>, Téma: O čem se mluví, Vydáno dne: 05. 06. 2012


Letošní Městské slavnosti se pomalu blíží a již nyní jsou slyšet pochybnosti nad prací organizátorů, tedy MKS ve Stříbře. Bylo by asi zbytečné rozebírat sestavení programu a výběr interpretů, protože to odráží úroveň a žánr, který organizátoři (stříbrské MKS ve spojení s rádiem Blaník) preferují. Standa Hložek nejspíš byl, je a bude hvězdou pro většinu stříbrských občanů, ale to je jistě věcí vkusu a názoru každého občana.
Daleko větší nespokojenost však panuje v řadách místních prodejců. Ti berou městské slavnosti jako jednu z možností prezentace svého zboží a služeb a v neposlední řadě i přivýdělku. Bohužel nastavené podmínky pro možný prodej občerstvení (pivo, nápoje, uzeniny, masné výrobky) většina prodejců nechce akceptovat. Proto jim zbývá jediné, slavností se nezúčastnit.

Řezník Krkovička

Protože jsem byl přítomen rozhořčení pana (říkejme mu řezník Krkovička) nedalo mi to a ověřil jsem si na první poslech neuvěřitelné informace. Pronájem veškerých komerčních ploch na Městských slavnostech zajišťuje agentura Štruncáky, která je zároveň spolupořadatelem této akce. To znamená, že komunikace ohledně prodejních míst a organizace samotné akce musí probíhat mezi prodávajícím a agenturou Štruncáky. Oslovil jsem tedy jmenovanou agenturu a nestačil se divit.

Dle obdrženého dopisu jsem se dozvěděl o partnerech letošních slavností (PEPSI COLA, Pivovar – zatím v jednání, PERNARECKÉ MASO – UZENINY), a že je každý zájemce povinen dodržovat nastavená pravidla, která říkají:

  1. Přísný zákaz dovážení jakéhokoliv vlastního piva, nealkoholických nápojů a jakýchkoliv masných výrobků či masa.
  2. Na všech stáncích se budou prodávat pouze produkty shora zmíněných dodavatelů sponzorů.

Jednoduše řečeno na slavnostech není dovoleno, aby řezník Krkovička prodával své výrobky včetně vyhlášené Stříbrské klobásy za bezkonkurenční cenu. To samé platí o nápojích.

Vzhledem k těmto pravidlům bude na místě zřízen jakýsi velkoobchod jmenovaných sponzorů, kde bude jediná možnost nakoupit veškeré potřebné zboží k prodeji. Toto zboží si musí prodávající dopředu objednat.

Přestože jsem si myslel, že rozmanitost druhů nabízených potravin a cenová úroveň prodávaného zboží je v dnešní době již samozřejmostí, a na takových akcích žádána, opak je pravdou. Sponzor je sponzor, a tak se bude na slavnostech pít jen sponzorovo pivo, nealko od Pepsi a celé to zajídat pernareckými uzeninami.
Konkurence je zjevně nežádoucí, a kdyby náhodou někdo neuposlechl, platí odstavec obsažený ve smlouvě:

  • Prodejci je zakázáno přivézt do prostoru konání akce jakékoliv množství nealko nápojů, piva či masa a masných výrobků… Agentura si vyhrazuje nárok na provedení kontroly vozidel vjíždějících do prostoru konání akce. Nedodržení tohoto bodu smlouvy bude vnímáno jako hrubé porušení této smlouvy…
  • V případě porušování některých podmínek… akce Městské slavnosti Stříbro 2012, může být toto jednání vyhodnoceno, jako hrubé porušení této smlouvy může vést k ukončení činnosti Prodejce na akci Městské slavnosti Stříbro 2012 bez nároku na jakékoliv odškodnění či vrácení úhrady za podnájem…
  • Agentura bude prostřednictvím pověřené osoby kontrolovat dodržování všech pravidel prodeje.

Stejně tak, jako řezníka Krkovičku, mě zákonitě napadá myšlenka proč je tomu tak? Proč není možné na slavnostech nabídnout, stejně jako v letech předešlých, rozmanitý výběr občerstvení od několika různých a především místních dodavatelů? Proč je zde jakýsi monopol na nápoje a masné výrobky? Kdo z toho bude mít prospěch? Na zákazníka to moc nevypadá. Že by někdo spřízněný se sponzorem? Každopádně se nedivím, že jsou místní prodejci rozhořčení a domnívají se, že si na slavnostech nejspíš někdo uhraje „malou domů“.

Přílohy (obdržené materiály od agentury Štruncáky):© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.