Zastupitelé ve Stříbře řekli ano novému zařízení na spalování odpadů. Občanů se na názor nezeptali.

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Život ve městě, Zdroj: http://www.arnika.org, Vydáno dne: 25. 04. 2012


Poté, co firma Energocentrum Černošín neuspěla kvůli odporu občanů se záměrem stavby zařízení na plazmové zplyňování komunálního odpadu v Černošíně, obratem to zkusila v nedalekém Stříbře.
A zdejší zastupitelé jí vyšli vstříc. Na začátku dubna schválilo zastupitelstvo města Stříbra záměr jmenované firmy na stavbu zařízení pro likvidaci odpadů a výrobu energie v areálu bývalých kasáren. Místní obyvatelé neměli šanci se vyjádřit a mnozí z nich ani nevědí, že se podobná stavba v jejich městě chystá. Své výhrady už dalo najevo místní občanské sdružení Stříbrští občané městu (STROM).

Jen tři dny poté, co zastupitelstvo Černošína vyškrtlo žádost Energocentra z jednání, projednalo obdobnou žádost zastupitelstvo města Stříbra, které ji schválilo. Místní obyvatelé neměli možnost se k problému vyjádřit: záměr stavby plazmového zplyňovacího zařízení nebyl na programu ani v pozvánce na jednání zastupitelstvo. Bod byl zařazen dodatečně před samotným jednáním, což je sice legitimní, nicméně u podobného záměru by rozhodně lidé měli dostat prostor pro vyjádření názoru na záměr před jeho schválením.

Firma Syngas Technologies zorganizovala na 26. dubna schůzku s obyvateli města, kde chce představit záměr a technologii. „Postup zastupitelů Stříbra není v pořádku. Nejprve vyjádřili oficiální a jednoznačný souhlas se záměrem stavby zařízení pro likvidaci odpadu a teprve potom dali prostor diskusi s občany. Korektní postup by měl být přesně opačný," komentuje situaci Matěj Man, vedoucí kampaně Arniky „Nespaluj, recykluj!"

Firma Energocentrum Černošín podala na konci března žádost k zastupitelstvu města Černošín o projednání záměru stavby zařízení pro plazmové zplyňování odpadů. Jednání zastupitelstva se pak na výzvu místní iniciativy zúčastnilo mnoho obyvatel, kteří jednoznačně vyjádřili nesouhlas se záměrem. Zastupitelé bod následně vyškrtli z jednání. Firma od záměru stavby zařízení v Černošíně pravděpodobně upustila na základě odporu místních obyvatel i některých zastupitelů. Zdá se však, že na záměru vybudovat zařízení v Plzeňském kraji trvá.

Žádné podobné zařízení pro plazmové zplyňování komunálního odpadu v ČR nefunguje. V Evropě najdeme podobné zařízení ve Francii v Morcenx (postavené firmou Europlasma), kde však funguje pouze ve zkušebním provozu. „Není správné, že zastupitelé výslovně schválili záměr stavby zařízení pro likvidaci odpadů a výrobu energie bez toho, aby měli občané možnost se k problematice jakkoli vyjádřit. Máme obavy, že čtvrteční beseda pořádaná firmou Syngas Technologies bude jednostrannou prezentací „bezchybné" technologie. Chtěli bychom slyšet také o tom, zda má tato technologie nějaká negativa či problémy. Z praxe víme, že žádná technologie není dokonalá a bez problémů. Zastupitelé měli zorganizovat besedu sami a dříve než po schválení záměru, přizvat do ní i nestranné odborníky a nenechat ji čistě v rukách komerční firmy," říká Tomáš Möller z občanského sdružení Stříbrští občané městu (STROM).

Termické zpracování odpadu za vzniku tepla (spalování) je energeticky velmi nevýhodné. I s ohledem na centralizovaný systém, který zařízení nastaví, a který přinese výrazné zvýšení dopravy. Ať už se odpad prostě spaluje, ukládá na skládku nebo zplyňuje, likvidují se tak cenné druhotné suroviny a plýtvá se energií, kterou je třeba vložit do těžby a zpracování primárních surovin. „Plzeňský kraj a samosprávy by se měly vydat spíše cestou podpory recyklace, kompostování, předcházení vzniku odpadu, podpory vratných obalů a opětovného využití materiálu místo toho, aby nastavovaly vhodné podmínky pro podnikatelské záměry na zařízení pro likvidaci odpadů s malým energetickým zhodnocením," dodává Matěj Man z Arniky.

Další informace: www.arnika.org/nespaluj-recykluj© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.