Stop větrným elektrárnám

Autor: Jiří Bojda <JiriBojda(at)seznam.cz>, Téma: Život ve městě, Vydáno dne: 03. 11. 2008


Dobrý den Všem občanům Stříbra a okolních obcí spadající pod správu Městského úřadu Stříbro.
Chtěl bych upozornit všechny odpůrce stavby větrných elektráren, že vzniklo nové občanské sdružení na ochranu životního prostředí a krajiného rázu. Hlavním cílem sdružení je zasahování do správních řízení, při kterých by docházelo k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činostem, které by mohly změnit krajiný ráz.

Vzhedem k referendu, které nás čeká, bude naše sdružení potřebovat dostatek členů na kampaň proti stavbě větrných elektráren. I VY se můžete stát naším členem! Ještě stále mnoho lidí, kteří mohou rozhodnout je nedostatečně informováno o ekonomické nevýhodnosti větrných elektráren, o jejich dopadu na lidské zdraví a na krajiný ráz. Společnost ČEZ snížila počet větrných elektráren, ve snaze uchlácholit nespokojené občany. Naše sdružení však chce zabránit stavbě jako takové, pokud by měla mít negativní dopad na krajiný ráz nebo na zdraví občanů v kterékoliv dotčené obci.

"Občanské sdružení na ochranu životního prostředí města Stříbra a jeho okolí"

Na Vinici 1074, Stříbro, Jiří Bojda, JiriBojda@seznam.cz, tel.: 723 736 606© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.