Město Stříbro zve na červnové zastupitelstvo

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Město Stříbro, Vydáno dne: 06. 06. 2008


Program červnového veřejného zasedání stříbrského zastupitelstva přináší slušných 18 bodů jednání. Podle našeho názoru budou mezi nejzajímavější určitě patřit: připravovaná vyhláška o veřejném pořádku, smlouva o realizaci umělého povrchu pro in-line bruslení pro stříbrské kluziště, změna územního plánu, nakládání s nemovitostmi v bývalých kasárnách a výběr nejvhodnější studie pro revitalizaci stříbrského náměstí. Určitě nás tedy čeká obsahově zajímavé jednání, které významně ovlivní náš další život v královském městě Stříbře.

Město Stříbro
zve na 19. veřejné zasedání

ZASTUPITELSTVA Města Stříbra

kdy: čtvrtek 12.6.2008 od 17.00 hodin
kde: obřadní síň městské radnice ve Stříbře

Program jednání:

 • Úvodní protokolární část.
 • Kontrola plnění úkolů z usnesení zastupitelstva města.
 • Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města.
 • Projednání návrhu majetkoprávních úkonů.
 • Projednání návrhu na finanční a rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2008.
 • Závěrečný účet města Stříbra za rok 2007.
 • Návrh na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra.
 • Základní téze pro diskusi před návrhem OZV o veřejném pořádku.
 • Úprava závazných ukazatelů pro rok 2008.
 • Změna č. 1 Územního plánu města Stříbra.
 • Uzavření smlouvy na realizaci umělého sportovního povrchu pro in–line bruslení Zimní stadion Stříbro.
 • Nakládání s vybranými nemovitostmi v areálu bývalých kasáren Fr. Palackého, Stříbro.
 • Výběr studie pro revitalizaci Masarykova náměstí ve Stříbře.
 • Poskytnutí součinnosti městem Stříbro stavebníkům TI pro 34 RD lokalita „Za hřbitovem“.
 • Uzavření partnerské smlouvy se saským městem Oelsnitz/Vogtland.
 • Různé - problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města.
 • Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města.
 • Usnesení a závěr.

Pracovní materiály a jednací řád zastupitelstva najdete na stránkách Městského úřadu.
Událost do kalendáře MS Outlooku si můžete přidat zde.

Přehled architektonických studií náměstí města Stříbra© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.