Vánoce v otázkách a odpovědích

Autor: Klekí Petra <>, Téma: O čem se mluví, Vydáno dne: 20. 12. 2007


Víte proč vlastně slavíme tyto svátky, a proč jim říkáme zrovna Vánoce? Nebo proč si rozbalujeme dárky a dárečky pod stromečkem a na vánočním stole nesmí chybět vánoční cukroví? Na tyto a další otázky týkající se Vánoc a zvyků spojených s nimy Vám odpoví následující text.

Proč se slaví Vánoce?

Slovo, jež zaznívá po celém světě. Mladí i staří jsou jím okouzleni a prožívají chvíle napětí a očekávání. Co vlastně jsou Vánoce? Lidé se domnívají, že 25. prosinec je dnem narození Ježíše Krista. Dějiny ovšem o této skutečnosti nepodávají žádnou zprávu a ani pisatelé Bible nezaznamenali datum Kristova zrození. Ve 3. století se křesťané v Egyptě domnívali, že se Ježíš narodil v květnu...
V Bibli se uvádí, že se tak stalo v době prvního sčítání lidu v římské říši, které nařídil císař Augustus. Na základě císařského výnosu se odebral i Josef z města Nazareta do judského města Betléma, aby se tu zaregistroval společně s Marií, která v té době čekala dítě. O dalším průběhu se Bible zmiňuje následovně: "A stalo se, když tam byli, že se jí naplnily dny, kdy měla porodit. I porodila Syna svého prvorozeného, zavinula jej do plenek a položila do jeslí...".
První křesťané neslavili žádný den jako památku Ježíšova zrození. Pojem Vánoce pochází z toho, že pohané v době, kdy jsou noci velmi dlouhé, slavili k poctě boha Slunce tzv. veliké posvěcené svaté noci. Církev pak dala pohanským posvátným nocem křesťanský význam. Na dobu posvátných nocí 25. prosince ustanovila slavnost narození Krista.
Křesťanské Vánoce - jako svátek narození Ježíše Krista - slavíme už 66 generací, konkrétně od poloviny 4. století, kdy byly uznány papežem Liberiusem jako křesťanský svátek.

Takže dřive se místo narození Ježíška slavil zimní slunovrat?

Ano, Vánoce nemají jen tradici evropskou. Slavily se v Asii, u amerických Indiánů i jinde. Ve starém Římě se nakonec oslavy ustálily na 25. prosinec. Datum zvolil r. 274 po Kr. císař Aurelián jako den "natalis solis invicti" - den Zrození nepřemožitelného Slunce. Po celé říši se konaly velké náboženské pohanské oslavy Mithrovy (bůh světla a Slunce).
Lidé vypozorovali, že Slunce se po této noci stoupá na obzoru denně výš a výš (zimní slunovrat). Tajemný jev si vysvětlovali jako vzrůst nově narozeného slunečního dítěte. Proto tato a další noci byly odedávna považovány za "svaté noci".

A co znamená slovo "Vánoce"?

Podle jazykovědců slovo Vánoce pochází z němčiny. Jeho původní název byl "svatá noc". Staré německé slovo Weihnachten si naši předkové počeštili zajímavým způsobem: první část (vá-) převzali beze změny a druhou počeštili (weihen = zasvětit, nachten = stmívat se, Nacht = noc).

A proč vánoční stromeček?

Stejně jako vánoce mají původ i v pohanství, má v něm své kořeny i tento strom. Všichni pohané starověku spojovali kult Slunce (tj. Bálův kult) s kultem matky, tj. Astarty nebo Ašery a s rituálním kultem stále zelených stromů - evergrínů. V době oslav "svatých nocí" (zasvěcených slunečnímu božství) pořádali pohané veselice u stále zelených stromů. Na ně věšeli ozdoby, ovoce, pamlsky a světla. Nejprve ve volné přírodě, později doma, protože to bylo pohodlnější.

Proč se peče cukroví?

Také nejrůznější vánoční pečivo má svůj původ v pohanství. Pohané pekli na počest svých bohů rozmanité koláče v podobě pletenců (dnešních vánoček), slunečních kotoučů, měsíčních srpků a hvězd. Už Židé se ve starých dobách přizpůsobili zvykům svých pohanských sousedů a jednali dle jejich zvyků.

A co ten Santa Klaus?

Jméno Santa Claus vzniklo z holandského pojmenování pro svatého Nicholase (Mikuláše) - Sintaklaas. Ačkoli si jej s sebou holandští imigranti přivezli do USA již v 17. století, nebyl dlouhou dobu významnou postavou. Až spisovatel Washington Irving jej zakomponoval do své knihy v roce 1809, avšak byl stále znám jako svatý Nicholas. Kouřil dýmku, létal ve svém kočáru bez sobů, neměl svůj červený oblek a nebydlel na Severním Pólu. I tak přinášel dětem každý rok dárky. Roku 1863 byl pojmenován Santa Claus. Nezískal jenom nové jméno, ale i svůj oblek, soby a saně.
V Angli nosí dárky "Father Christmas" (Otec Vánoc), v Rusku "Děda Mráz" a třeba v Brazílii "Papai Noel" (Otec Vánoc). Ten podle legendy žije v Grónsku, ale když přijíždí do Brazílie, převléká se do lehké košile a kalhot. Inu, jiný kraj jiný mrav...© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.