Občané z Konstantinolázeňska a Stříbrska se mohou vyjádřit k budoucnosti regionu

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Sdružení STROM, Vydáno dne: 13. 06. 2007


Zajímá Vás problematika Vašeho regionu? Chcete se podílet na plánování budoucnosti regionu Konstantinolázeňska a Stříbrska? Pak máte možnost. Místní akční skupina Český Západ - Místní partnerství v současné době aktualizuje svou rozvojovou strategii pro období 2007 - 2013. Cílem tohoto dokumentu je popsat problémy daného území a navrhnout možnosti, jak tyto problémy řešit. A i Vy se můžete na výsledné podobě tohoto dokumentu podílet. Návrh cílů a aktivit, které bude místní akční skupina v rámci období 2007 - 2013 řešit je pro každého z Vás k dispozici na internetových stránkách Českého Západu (www.leader-ceskyzapad.cz).

Místní akční skupina Český Západ - Místní partnerství je sdružení obcí, podnikatelů a neziskových organizací ze Stříbrska a Konstantinolázeňska. Cílem sdružení je zajištění společného rozvoje tohoto území na základě principů partnerství - tedy trvalé spolupráce mezi zástupci veřejných a soukromých subjektů v tomto regionu. Během dvou let (2004 - 2006) fungování místní akční skupiny se podařilo jejímu managamentu získat přes 25 milionů korun, které byly použity na spolufinancování více než 60 v regionu realizovaných projektů.

Členové a pracovníci místní akční skupiny chtějí na tento úspěch navázat i v období 2007 - 2013. A strategie rozvoje místní akční skupiny Český Západ - Místní partnerství bude hlavním podkladem pro to, jak získané finanční prostředky v rámci daného území investovat.

Proto neváhejte, podívejte se na výše uvedené internetové stránky a napište nám do 20.6.2007 své připomínky ke strategii rozvoje místní akční skupiny Český Západ - Místní partnerství na e-mailovou adresu valova@leader-ceskyzapad.cz. Své připomínky můžete sdělit i telefonicky na číslech 374 692 021 a 724 183 671.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.