Veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře

Autor: Tomáš Möller <tomas.moller(at)stribro.net>, Téma: Sdružení STROM, Vydáno dne: 20. 09. 2006


Prvním zářím tohoto roku byla oficiálně zahájena veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře. Sbírka potrvá dva roky a jejím pořadatelem je občanské sdružení Stříbrští občané městu (STROM).

kostel Nanebevzetí Panny MarieKostel, pro který byla finanční sbírka vyhlášena, najdete při příjezdu od Plzně hned za mostem přes řeku Mži, když odbočíte vpravo do centra. Kousek nad benzinovou pumpou uvidíte vpravo husitskou baštu a vlevo kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Současný kostel stojí na místě, kde byl podle záznamů roku 1180 postaven románský kostel ve staré hornické osadě Mies (Mzea, Misam). Ta byla později přesunuta na skalnatý ostroh nad řekou Mží a položila tak základ současnému městu Stříbru. Stavba kostela byla několikrát přestavěna a za husitských válek těžce poškozena. V letech 1573 - 1574 byl na místě starého kostela vystavěn zednickým mistrem Honzíkem kostel nový. K jeho výstavbě bylo použito tesaných kvádrů se zubořezem získaných demolicí románského kostela. Kostelík je dnes prázdný, nepřístupný a ve velmi zuboženém stavu, vnitřní zařízení bylo zcela odstraněno, v kostele zůstalo jen kamenné polorozbořené řečniště.

kostel1
kostel2
kostel3

Kostel a jeho blízké okolí v posledních letech využívalo obč. sdružení STROM k pořádání svých akcí (nejznámějšími jsou asi umělecké workshopy). Uspořádáním této veřejné sbírky by sdružení chtělo především upozornit na dlouhotrvající havarijní stav této významné stříbrské památky a také "oplatit" tomuto nádhernému místu jeho užívání.

kostel4
kostel5
kostel6

Pro finanční sbírku byl zřízen zvláštní účet 2444901001/2400 na jehož konto je možné zasílat finanční příspěvky. K dispozici budou také mobilní pokladničky, které budete moci najít na různých místech a při různých kulturních a společenských akcích. Jejich aktuální umístění a veškeré další informace o sbírce můžete najít na webových stránkách občanského sdružení Stříbrští občané městu nebo po zadání internetové adresy:

www.sbirka.stribro.net.

kostel7
kostel8
kostel9

Autor fotografií: Gabriela Veselá© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.