Veřejné projednání projektů zaregistrovaných v rámci programu LEADER+

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 17. 02. 2006


Dne 24. února od 14.00 proběhne v Lázeňském domě Jirásek v Konstantinových Lázních veřejné projednání a prezentace projektů, které byly zaregistrovány v rámci druhé výzvy programu LEADER+ vyhlášeného ministerstvem zemědělství a financovaného z prostředků Evropské unie.

Český Západ - Místní partnerství je jednou z deseti tzv. místních akčních skupin, jež byly v České republice vybrány k podpoře v rámci tohoto programu. Díky tomu bylo možné vybrat projekty žadatelů působících v prostoru mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a města Planá, které se týkaly rozvoje regionu. Žádosti se přijímaly v celkem třech oblastech (fichích), zaměřených na vytváření nejrůznějších turistických produktů (propagační materiály, naučné stezky, workshopy), obnovu kulturních, historických a přírodních památek regionu, péči o veřejná prostranství a krajinu a nové formy nakládání s odpady a na vytváření integrovaných produktů cestovního ruchu (napojení turistických cílů na služby jako ubytování a stravování), pořádání slavností a workshopů, rozvoj služeb a řemesel v regionu.

V prvním kole bylo vybráno sedm z jedenácti předložených projektů, které obdržely podporu ve výši téměř šesti milionů korun. Realizace těchto projektů v současné době probíhá a některé z nich již byly dokončeny. Vybrané projekty se představily na jednání v Kladrubech 31. října loňského roku.

Ve druhém kole bylo zaregistrováno celkem 14 projektů. Tyto projekty budou představeny jejich předkladateli na jednání v Lázeňském domě Jirásek. Představení proběhne jako součást výběru projektů a umožní výběrové komisi lépe porozumět jednotlivým projektům. Prostředky potřebné k realizaci všech projektů totiž přesahují finance, které místní akční skupina může rozdělit, o 1,5 milionu korun. S ohledem na nedostatek finančních prostředků bude nutné vybrat mezi zaregistrovanými projekty ty, které budou skutečně podpořeny.

Program setkání tvoří přílohu této zprávy.

Více informací o tomto projednání i o činnosti místního partnerství je možné získat od předsedkyně občanského sdružení Český Západ - Místní partnerství paní Miroslavy Válové, tel: 374 692 021, e-mail: olbramov@mikroregion-kl.cz, nebo od jednatele Jana Martínka z Centra pro komunitní práci, tel: 377 329 558, e-mail: jan.martinek@cpkp.cz.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.