Pozvánka na únorové zastupitelstvo

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 30. 01. 2006


Před námi je první veřejné sezení zastupitelů Města Stříbra v tomto roce. Program, který byl veřejnosti předložen, je doslova nabitý "nicotou". V našem městě je zřejmě všechno v naprostém pořádku, takže v podstatě ani není co probírat. Natož před zraky občanů. No, podívejte se sami a řekněte ...

MĚSTO STŘÍBRO
ZVE NA 31. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA Města Stříbra

kdy: čtvrtek dne 2.2.2006 od 17.00 hodin
kde: velká obřadní síň městské radnice ve Stříbře

Program jednání:

 • Úvodní protokolární část.
 • Kontrola plnění úkolů z usnesení zastupitelstva města.
 • Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města.
 • Projednání majetkoprávních úkonů.
 • Projednání návrhu na finanční a rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2006.
 • Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra.
 • Zpráva o činnosti Rady města Stříbra za rok 2005.
 • Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Tachově.
 • Různé - problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města.
 • Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města.
 • Usnesení a závěr.


 • © WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.