Pozvánka na říjnové zastupitelstvo

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 19. 10. 2005


Zítra v pět hodin odpoledne začíná říjnové veřejné jednání zastupitelstva města Stříbra. Zajímavými tématy určitě jsou rozpočet na rok 2006, záměr postavit novou mateřskou školu místo těch nedávno zrušených, poplatky za psy nebo zhodnocené stavební pozemky. Kompletní program najdete v článku ...

MĚSTO STŘÍBRO
ZVE NA 28. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA Města Stříbra

kdy: čtvrtek dne 20.10.2005 od 17.00 hodin
kde: velká obřadní síň městské radnice ve Stříbře

Program jednání:

 • Úvodní protokolární část.
 • Kontrola plnění úkolů z usnesení zastupitelstva města.
 • Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města.
 • Projednání návrhu majetkoprávních úkonů.
 • Projednání finančních návrhů a návrhů na rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2005.
 • Příprava rozpočtu města Stříbra na rok 2006.
 • Projednání smlouvy o Sdružení prostředků města Stříbra s obcí Záchlumí.
 • Projednání záměru novostavby objektů mateřské školy.
 • OZV č. 9/2005 o stanovení školských obvodů Základních škol.
 • Návrh OZV č. xxx/2005 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku.
 • Schválení OZV č.10/2005, o místním poplatku ze psů v úplném znění, která zrušuje OZV č. 2/2004 a OZV č. 6/2005.
 • Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra.
 • Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací.
 • Různé - problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města.
 • Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města.
 • Usnesení a závěr.


 • © WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.