Pozvánka na dubnové zastupitelstvo

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 27. 03. 2004


Příští čtvrtek se na stříbrské radnici koná druhé plánované veřejné zasedání zastupitelstva. Třináct pánů a dvě dámy budou jednat podle následujícího programu. Podaří se jim napodruhé zrušit vyhlášku o poplatku ze vstupného?

MĚSTO STŘÍBRO
ZVE NA 15. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA

kdy: čtvrtek dne 1.4.2004 --- 17.00 hodin
kde: velká obřadní síň městské radnice ve Stříbře

Program jednání: - Úvodní protokolární část.
- Kontrola plnění úkolů z usnesení zastupitelstva města.
- Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města.
- Projednání návrhu majetkoprávních úkonů.
- Projednání návrhů rozpočtových opatření schváleného rozpočtu města Stříbra.
- Návrh na schválení smluv o finančním příspěvku z rozpočtu města Stříbra.
- Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o místním poplatku ze vstupného.
- Zpráva o splnění povinností a opatření vyplývajících ze zrušení příspěvkové organizace Správa majetku města Stříbra.
- Návrh Zadání změny č.1 Regulačního plánu Městské památkové zóny.
- Zadání aktualizace Územního plánu města Stříbra.
- Návrh řešení problematiky částí města Stříbra.
- Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesy města Stříbra.
- Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko.
- Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum ve Stříbře.
- Změna způsobu vyúčtování příspěvku Stříbrskému regionu.
- Různé - problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města.
a) Dopis Firmy Alpstyl ze dne 14.3.2004.
b) Dopis pí Hany Štollové ze dne 27.2.2004.

- Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města.
- Usnesení a závěr.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.