Střípky z únorového zastupitelstva

Autor: Tomáš Möller <tomas.moller(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 26. 02. 2004


Podle dosavadní čtenosti, soudím, že zájem o jednání zastupitelstva by byl. Jenže obětovat tři až čtyři hodiny svého života se chce málokomu. A tak kdo nebyl a přesto je zvědavý, co se dělo, má dvě možnosti. Buď si přečíst měsíc po jednání strohý zápis nebo tady a teď můj subjektivní pohled.

Těsně před začátkem zasedání jsme „testli“ minule slíbenou možnost získat pracovní materiály zastupitelstva v den jednání. Obrátili jsme se s žádostí na tajemníka úřadu pana Nováka, ale nepochodili jsme. Prý nemáme nárok. Zajímalo by mě kdy si konečně vedení úřadu uvědomí, že neustále porušuje zákon o poskytování informací a dokonce i Listinu základních práv a svobod.
Nakonec jsme materiály k dispozici měli, ale jen proto, že se nás zželelo vedoucímu kanceláře starosty panu Šoltysovi. Poskytl nám své vlastní. Přečetl jsem si je pozorně a nenašel jsem v nich ani jednu věc, která by opravňovala kohokoliv k jejich zatajování.

Po úvodní protokolární části dostal slovo místostarosta a zahájil diskuzi s občany. Nejprve nás ale informoval o tom, že firma Lídl se rozhodla odstoupit od záměru vybudovat ve Stříbře svou prodejnu. Nevím jak Vy, ale já jsem uvítal, že se tahle krkolomná akce nakonec neuskuteční.
O své slovo se přihlásil jediný občan, kterého znepokojuje voda stékající z Ronšperku dolů po cestě směrem do Partyzánské ulice. Bylo mu přislíbeno místní šetření odborem výstavby a odpověď na příštím (takže dubnovém) zastupitelstvu.

Tradiční prodeje, pronájmy a směny pozemků, které následovaly, byly tentokrát obzvlášť dlouhé a nezáživné, ale udělat se to musí. Jen malý postřeh. Poprvé mě trklo, že v našem městě nehraje v ceně pozemku žádný rozdíl, jestli na něm postavíte rodinný dům nebo továrnu. Já osobně bych pozemky pro čistě komerční účely podražil a místo, kde si někdo chce postavit dům bych zlevnil. Jenže co já zmůžu, leda ***. :-)

Následovaly úpravy rozpočtu. Zastupitelé se nejdříve shodli, že by v městské kase měli držet nějakou dohodnutou minimální „železnou zásobu“. Stanovili jí, pro rok 2004, na 1 milión korun (zhruba 1% rozpočtu). Následně se rozhodli, že nám koupí pár věcí. Toto je jejich stručný přehled: projektové dokumentace na osvětlení přechodů pro chodce v Palackého ul. a 2x v Soběslavově ul., na osvětlení v areálu MŠ v Pastýřské, na dopravní řešení před Základní školou Mánesova, na rekonstrukci chodníku v Nádražní ul. (podél stavebnin k uhelným skladům). Zřídí nám veřejné osvětlení v parku směrem z náměstí k Červené lávce, pořídí nám zahradníka pro klášterní zahrady, opraví Dostojevského ulici, začnou postupně opravovat budovu polikliniky a pořídí atletům TJ Baník nové doskočiště pro skok o tyči. Pár věcí jsem nejmenoval, ale každopádně to bude za více než 4.200.000,- Kč.

Další bod jednání zněl na pozvánce na zastupitelstvo nejzajímavěji. Návrh na … řešení dopravní infrastruktury ve vybraných částech města. Čekal jsem nějaký komplexní materiál o řešení problematických míst. Spletl jsem se. Jednalo se o dvě místa, které hodlá město v nejbližší době řešit. To první je propojení Severního předměstí s Revoluční ulicí, konkrétně protažení ulice U kaple až k mlékárně. Protože tato silnice povede obytnou částí, budou zde smět jezdit pouze automobily do 3,5 tuny a sníženou rychlostí, protože komunikace bude zařazena do kategorie „Obytná zóna“. Jak jsme se doslechli na závěr a jak je ve Stříbře „dobrým“ zvykem, proti tomuto návrhu se už nyní sepisuje petice.
Druhé dopravní řešení se týká hlavně chodců a má jej představovat komunikace mezi centrem města a stadionem včetně sídliště Brožíkova. Součástí této cesty bude i obnova původní velké lávky v parku a kompletní osvětlení.

Dále byla schválena vyhláška „O závazných částech regulačního plánu místních částí Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín a Těchlovice“. Vyhláška stanovuje podmínky pro obnovu stávajících sídel, pro novou výstavbu, limity využití území a rozsah veřejně prospěšných staveb.

V předposledním bodě jednání zastupitelé schválili vstup města do sdružení Místní partnerství Českého západu. Toto sdružení má za úkol získat finanční prostředky z programu Evropské unie LEADER+. V případě úspěchu bude sdružení tyto finance přerozdělovat mezi své členy na základě předložených projektů zaměřených především na posílení tzv. šetrného turistického ruchu. Členy tohoto sdružení se mohou stát obce, podnikatelé, neziskové organizace i jednotlivci. Je s podivem, že o tomto partnerství se jedná již 10 měsíců a dosud žádný představitel města nebyl schopen přizvat širokou veřejnost k účasti.

Na závěr zasedání zastupitelstva byl zařazen bod o jehož přidání do programu požádal pan Steiner. Mělo jím být zrušení vyhlášky č.5/2003 „O poplatku ze vstupného“, kterou zastupitelé schválili (jen jeden byl proti) na prosincovém zasedání. Kompletní odůvodnění přednesl ředitel MKS, pan Koenigsmark na jehož popud zřejmě tato iniciativa vznikla. V podstatě bylo řečeno to samé, co jste si mohli přečíst na těchto stránkách v mém článku. Padl i návrh, že peníze o které město přijde (70.000,- Kč) by bylo možné získat zpět zvýšením poplatku za pronájem veřejné plochy při komerčních akcích (za stánky). A jak to dopadlo? Přes viditelnou všeobecnou shodu bylo zrušení vyhlášky odročeno. Lze jí totiž zrušit pouze vydáním nové vyhlášky. A to už ve schváleném programu nebylo.
Z celé této „akce“ je zřejmé, že pan zastupitel Steiner si svůj návrh nedostatečně připravil. Na druhou stranu vyplulo na povrch, že svou žádost o rozšíření programu jednání zastupitelstva zasílal na podatelnu MěÚ čtrnáct dní předem a místo toho, aby ho někdo upozornil na legislativní nedostatky, tak byla žádost radši někam zašantročena. Jemu pak nezbylo nic jiného, než svůj návrh přednést přímo na jednání.
Vážení zastupitelé, nevadí, že se nezdařilo. Jestli to bude v únoru nebo v dubnu na tom nezáleží. Hlavně, že tuto ostudnou vyhlášku sprovodíte ze světa. Díky.

Na úplný závěr musím poděkovat za zlepšení systému hlasování. Otázky byly pokládány vždy stejně, pozitivně. Zastupitelé hlasovali zdvihnutím ruky a na závěr byl hlasitě řečen výsledek. Vše bylo přehledné a srozumitelné. A tak to má byť, tak je to správné ... :-)

P.S.: Abych nezapomněl. Pokud máte zájem čerpat půjčku z Fondu rozvoje bydlení, máte šanci získat ji v dalším kole výběrového řízení. Podrobnosti najdete tady.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.