Finanční příspěvky města Stříbra na rok 2004

Autor: Tomáš Möller <tomas.moller(at)stribro.net>, Téma: Město Stříbro, Vydáno dne: 24. 02. 2004


Zastupitelé na konci roku 2003 přerozdělili z ropočtu města na rok 2004 různým zájmovým sdružením téměř 1.300.000,- Kč. Na první pohled velmi záslužné. Na ten druhý a každý další zjistíte, že z tohohle seznamu čiší nekoncepčnost, lajdáctví a nejspíš i tradiční kamarádíčkování.

Na žádost o poskytnutí informací ohledně výběru organizací a akcí do tohoto seznamu starosta města odpověděl: "Tento seznam vznikl na základě rozumové úvahy členů finančního výboru". Pokud by mi nebyly známy okolnosti schvalování, musel bych si myslet, že se jeho členové pomátli. Oni totiž rozhodovali o celkové částce finančních a věcných darů, jestli se vejde do rozpočtu. Konkrétními řádky na počítačové sjetině se nikdo nezabýval a až při podrobném shlédnutí zjistíte, že obsahuje v podstatě stejné řádky jako před rokem.

O tom, že tento seznam je vyloženě odfláknutý svědčí některé jeho řádky. Proč by jinak obsahoval například finační příspěvky ve výši 0,- Kč, některé položky dvakrát, různé rezervy a reprefondy (neboli dary-nedary), již neexistující organizace, položky u kterých se nedá určit jejich příjemce apod. Posuďte sami:

název položky

TJ Baník-náklady družstev při účasti na soutěžích

140.000

TJ Baník-fotbal.oddíl-turnaj fotbalových nadějí

3.000

TJ Baník-fotbal.oddíl-turnaj družstev dospělých

5.000

TJ Baník-fotbal.oddíl-mat.vybavení žákov.přípravky

5.000

TJ Baník-oddíl atletiky-účast družstva mužů v I.lize

10.000

TJ Baník-oddíl atletiky-ceny pro mládež Silvestr.běh

2.000

TJ Baník-oddíl volejbalu-mat.vybavení nejmlad.žákyň

5.000

TJ Baník-oddíl kuželek-turnaj družstev dospělých

5.000

TJ Baník-oddíl zápasu-mat. vybavení, ceny, dopravu

5.000

TJ Baník-sdružení veteránů-ceny do závodů

5.000

TJ Baník-oddíl volejbalu-příspěvek na soustředění

5.000

Vánoční míle - ceny pro mládež

5.000

Suchý slalom = Ski club Stříbro - ceny pro mládež

3.000

Cyklodrak Stříbro - ceny pro závody horských kol

8.000

Sport. klub potápění Stříbro - na nákup materiálu

6.000

Jachetní klub Stříbro - ceny pro tradiční závod

5.000

Kynologický klub VÚ 8015 - ceny pro závody služ. psů

0

Sbor dobrovolných hasičů Stříbro - ceny pro okr.závod

10.000

Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny

3.000

Český červený kříž - příspěvek na zajištění akce

6.000

Romské občanské sdružení mládeže Bachtale Roma

5.000

Česká speleologická společnost - provozní náklady

5.000

rezerva RMě při dodatečných žádostech - věcné dary

40.000

reprefond starosty - dary při významných příležit.

40.000

reprefond starosty - fotodokumentace

25.000

Vernisáž výstav v Křížové chodbě - zajištění programu

10.000

Turnaj MěÚ v kuželkách

10.000

Účast na hist. slavnostech král. hor. měst

10.000

Sportovní akce partnerských měst v zahraničí

10.000

Štafeta Stříbro - Dinkelsbühl + Peace Run

10.000

Běh historickým Stříbrem - věcné ceny

10.000

Sportovní akce partnerských měst v ČR

10.000

Vydání propagačního materiálu města

70.000

Příspěvek tělesně postiženému občanovi Stříbra

10.000

rezerva na kult.a společ.akce občanů mimo organ.spolky

20.000

Sportovní akce občanů v místních částech

20.000

rada města - granty na výchovné,vzděl.,sport aktivity

40.000

rezerva pro další možné kulturně spol. akce

30.000

ZUŠ - příspěvek na zajištění přehlídky kapel

6.000

ZUŠ - příspěvek na mater. vybavení kapely

10.000

Komise pro kulturu a sport - grant Klimešová Fano

25.000

DDMS - ceny pro DEN DĚTÍ

5.000

příspěvek na zajištění sport.akce mezin.dr.Fano

20.000

příspěvek na zajišt.akce PÍSKOVNA-již.část města

10.000

rezerva pro zajištění účasti na zahraničních turnajích

40.000

TJ BANÍK - úhradu provozních nákladů stadionu + nájemného

150.000

Nadace kostní dřeně Plzeň

5.000

Nadace Jakoubka ze Stříbra

0

Sportovní sdružení Tachovska

5.000

Sportovní klub stolního tenisu

5.000

Klub českých turistů Stříbro

5.000

Svaz zdravotně postižených Stříbrska

10.000

Svaz postižených civilizačními chorobami

10.000

Český svaz chovatelů ve Stříbře

10.000

MKS Tachov - výstava Regiontour Brno

15.000

Farní charita Stříbro - provoz stacionáře

80.000

rezerva rady pro dodatečné žádosti

25.000

Běh historickým Stříbrem

20.000

Příspěvek na vydání publikace s prezentací města

40.000

Radioklub OK1KUW Stříbro - příspěvek na čin.

5.000

Záchranná stanice Tach.ornitol.spolku - přís.

5.000

Gymnázium Stříbro - aktivity stud., přeshran.spol., biolog.praxe

50.000

Zvláštní škola Stříbro - zajištění kulturní činnosti

5.000

Obč.sdruž. Zlatíčka ze Stříbra - grant - zahraniční koncert

35.000

Občanské sdružení DIVOCH - příspěvek na činnost

20.000

Nadace Jakoubka ze Stříbra - příspěvek na činnost

10.000

Klub mladých debrujárů

20.000

Společenství Jan 10 - příspěvek na protidrog.projekt

30.000

Zvláštní škola - příspěvek pro zajištění projektu Exkurze

4.000

CELKEM věcné dary a finanční příspěvky

1.291.000

Přitom by se vše dalo udělat mnohem lépe a průhledněji. Do rozpočtu mohla být schválena celková finanční částka a v její výši by město vyhlásilo grant. Jednotlivé spolky by pak posílaly žádosti o podporu konkrétních záměrů. Tyto žádosti by podle druhu posoudily občanské komise pracující při Městském úřadu a doporučily (nebo nedoporučily) by je ke schválení radě města (do 50.000,- Kč) nebo zastupitelstvu (nad 50.000,- Kč). Jak jednoduché. Na jiných úřadech už na to dávno přišli, jen u nás vládne chaos. Komu to asi tak může vyhovovat?© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.