Pozvánka na únorové zastupitelstvo

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 13. 02. 2004


Tak a už je to tady. Další ročník pravidelných večírků na stříbrské radnici začíná. Z programu toho prvního se moc vyčíst nedá. Snad jen představení záměru řešení dopravní infrastruktury. Že by nové parkoviště a chodníky před poštou? ;-) Necháme se překvapit …

MĚSTO STŘÍBRO
ZVE NA 13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA

kdy: čtvrtek dne 19.2.2004 --- 17.00 hodin
kde: velká obřadní síň městské radnice ve Stříbře

Program jednání:
1. Úvodní protokolární část.
2. Kontrola plnění úkolů z usnesení zastupitelstva města.
3. Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města.
4. Projednání návrhu majetkoprávních úkonů.
5. Projednání návrhu na rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2004.
6. Zpráva o činnosti Rady města Stříbra za rok 2003
7. Návrh investičního záměru města Stříbra pro řešení dopravní infrastruktury ve vybraných částech města.
8. Návrh regulačního plánu části Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín, Těchlovice
9. Návrh na přistoupení města Stříbra do sdružení Místní partnerství Českého západu
10. Různé - problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města.
11. Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města.
12. Usnesení a závěr.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.