Pozvánka na prosincové zastupitelstvo

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 12. 12. 2003


V listopadu se pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva na internetových stránkách Městského úřadu vůbec neobjevila. Teď se blíží termín prosincového zasedání a ejhle, pozvánka je na světě a včas. Na Městský úřad posíláme pochvalu a Vám předkládáme program jednání.

MĚSTO STŘÍBRO ZVE NA 12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA

kdy: čtvrtek dne 18.12.2003 --- 17.00 hodin
kde: velká obřadní síň městské radnice ve Stříbře


Program jednání:
1. Úvodní protokolární část.
2. Kontrola plnění úkolů z usnesení zastupitelstva města.
3. Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města.
4. Projednání návrhu majetkoprávních úkonů.
5. Projednání návrhu na rozpočtová opatření v rozpočtu města Stříbra na rok 2003.
6. Schválení návrhu rozpočtu města Stříbra na rok 2004.
7. Stanovení závazných ukazatelů na rok 2004 a změn pro rok 2003.
8. Změna termínu zasedání Zastupitelstva města Stříbra v roce 2004.
9. Pozastavení výkonu usnesení 22.schůze Rady města Stříbra ze dne 8.12.2003
10. Vyhlášení ocenění „Občan roku 2003“.
11. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 9.
12. Projednání návrhu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě k uzavření mezi městem Stříbrem a firmou Lidl Česká republika v.o.s.
13. Schválení koncepce dětských hřišť na území města Stříbra.
14. Schválení ideového záměru realizace pro zadávací podmínky k vypracování studie výstavby Víceúčelového centra Stříbro.
15. Projednání zakladatelské smlouvy DSO Nemocnice Planá a přistoupení města Stříbra do tohoto dobrovolného svazku obcí Nemocnice Planá.
16. Projednání návrhu stanov DSO Nemocnice Planá.
17. Různé – problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města
17.1 Doplnění usnesení ZMě č.10/II/7 ze dne 23.10.2003
17.2 Dopis od vlastníků SBJ Brožíkova č. 969-970
17.3 Zajištění LSPP na území Plzeňského kraje.
17.4 Prodloužení termínu čerpání půjčky z fondu rozvoje bydlení.
17.5 Dodatek č.1 Zřizovací listiny MŠ Stříbro.
17.6 Dodatek č.4. Zřizovací listiny MKS Stříbro.
18. Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města.
19. Usnesení a závěr.


© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.