11. zastupitelstvo: "Kryštof odchází, Pivrnec přichází…"

Autor: Petr Patočka <petr.patocka(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 23. 11. 2003


Už si pomalu zvykáme na různé kontroly a důležité akce ze strany Policie ČR, a tak nikoho ani nepřekvapí, něco podobného, co na nás Městský úřad ve Stříbře (za asistence Policie) připravuje – akci Pivrnec. (Název jsem si vymyslel, ale pokud by se vám podařilo zjistit oficiální pojmenování kontroly, dejte mi vědět.)

Velice neočekávanou akci na dodržování příslušných zákonných norem, konkrétně zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let.
Tato akce vzešla z podnětu nejmenovaného občana města Stříbra a jsem velice zvědav, jakéže to podniky kontrolní skupinka navštíví? Myslím, že určitě Vinárna, Citron a herna Baroko se této kontrole stoprocentně nevyhnou, a tak si dovolím varovat, kdo nalije alkohol mládeži v nejbližší době, určitě zapláče.
Nedělám si v žádném případě legraci, ale pouze rozšiřuji informace získané ze zasedání městského zastupitelstva.
Krom jiného, jsem se dozvěděl i další zajímavé informace a je škoda, že se veřejného zasedání městského zastupitelstva neúčastní více lidí. Ano, jak si dovolil upozornit jeden z občanů, není to nic zajímavého, když nevíte o čem se jedná a pak hlasuje (někdy je z jednání zřejmé, že to neví ani samotní zastupitelé). Např. název pracovní materiál číslo 6 je docela široký pojem a pokud nevlastníte tyto materiály, tak jen odhadujete, co asi materiál skrývá …
Při tomto "tušení" Vám jistě neujde, jakým prazvláštním způsobem je ze strany pana starosty prováděno hlasování. Pokud je žádoucí, aby věc byla odhlasována, jsou zastupitelé tázáni nejdříve ... JE-LI NĚKDO PROTI?…(vzhledem k několika osobám, kteří nejsou v obraze o čem, že se hlasuje, a nebo se bojí vyjádřit veřejně odlišný názor, mlčí, a tím je výsledek hlasování dle přání kladný. V případě, že byl třeba podán protinávrh, který není žádoucí, aby se odhlasoval, je položena nejdříve otázka… JE-LI NĚKDO PRO?…(někdy se ani o protinávrhu nehlasuje - se zapomene asi ...), a tak se zase dle scénáře odhlasuje to správné.
Je též velice zajímavé, jak se pan starosta snaží spravedlivě dodržovat průběh jednání. Přítomní občané, pokud nejsou vyzváni, jsou upozorněni, že se nemohou jednání účastnit (pan Trávníček, Koenigsmark...) a přitom jiní si berou slovo, jak chtějí, nejsa členy zastupitelstva a vše je tolerováno (paní Bartoňková).
Ale abych jen nekritizoval, musím pochválit zastupitele, že nám zase nějakou tu vyhlášku odhlasovali. (Jednu z nich sice pět minut po dvanácté, po opětovném hlasování, ale přeci ...)
Chtěl bych jen zastupitele upozornit, že jakákoliv vyhláška, ač myšlená v dobrém, ztrácí svůj smysl, pokud není její naplňování kontrolováno, a nebo nejsou stanovené sankce při jejím porušení. Například občané si nemohou nevšimnout každodenního porušování obecně závazné vyhlášky č. 24/1996 o čistotě a veřejném pořádku, kde je v odst. IX. mimo jiné uvedeno: "... na území města je zakázáno: vjíždění a parkování všech vozidel na plochy veřejné zeleně." A že by se toho ze zastupitelů nikdo nevšiml? Když sám pan starosta dobře ví jak vypadá náměstí ráno v šest hodin (je prý velice znečištěné a mohou za to především provozovatelé výherních automatů!?). Parkování na trávnících nelze přehlédnout a na zastupitelstvu si již nejeden občan na tuto skutečnost stěžoval. A výsledek? Kontrola? Řešení? Sankce? Opatření? Nikde nic! A tak nechápu jaký význam má vytváření a schvalování dalších a dalších vyhlášek.


© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.