Slavnostní otevření zahrad

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Město Stříbro, Vydáno dne: 10. 11. 2003


V těchto dnech byla dokončena I. etapa revitalizace zahrad pod bývalým minoritským klášterem ve Stříbře. Ve čtvrtek 13.11.2003 od 12.30 hod. se koná slavnostní otevření.

Už v září, v rámci dne otevřených památek, jste měli možnost seznámení s průběhem prací na revitalizaci zahrad. Teď je vše hotovo a pro všechny zájemce je připraveno slavnostní otevření této unikátní odpočinkové zóny, která se nachází jižně od centra města.
Na tuto akci bude přímo navazovat odborný seminář s názvem: „Význam středověkého Stříbra v kontextu českých dějin“ , který se uskuteční v obřadní síni stříbrské radnice. Účast na semináři přislíbili:

Ing. Zdeněk Novák, náměstek ministra, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. , Centrum medievistických studií Akademie věd ČR, Praha
PhDr. Pavel Břicháček, Západočeské muzeum Plzeň
RNDr. Vladimír Šrein, Csc. , Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Praha

Datum konání: čtvrtek 13. listopadu 2003.

Program:

12.15 - shromáždění v klášterních zahradách
12.30 - slavnostní otevření
13.00 - prohlídka zahrad
15.00 - seminář „Význam středověkého Stříbra v kontextu českých dějin“


© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.