Střípky z říjnového zastupitelstva

Autor: Tomáš Möller <tomas.moller(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Vydáno dne: 28. 10. 2003


Minulý čtvrtek zasedali zastupitelé. Kromě pracovníků Městského úřadu, ostatních organizací města a novinářů vždy sleduje jejich práci jen hrstka jedinců (není se čemu divit, jednání bývají opravdu psychicky náročná:-). Některé body z tohoto jednání jsem se rozhodl Vám zprostředkovat.

V úvodní diskuzi na otázky občanů, pokud není označeno jinak, odpovídal pan Nenutil:

Jak obec hodlá řešit problematiku nalévání alkoholu mladistvím?
Zda není mladistvím alkohol prodáván je ze zákona obec povinna kontrolovat, ale pracovník úřadu nemá možnost identifikovat občany, a tak zjistit jejich věk.
Půta: „Nejlepším řešením by bylo, kdyby toto kontrolovala Policie ČR (a nerozdávala by při tom pozdravy ode mne ;-)“.

Kdy bude otevřena mostní branka?
Práce na opravě mostní branky budou probíhat do konce listopadu. V tomto termínu skončí celá rekonstrukce mostu a mostní branky a cesta bude opět otevřena.

Kdy začne plynofikace jižního města?
Odborná firma zpracovává žádost o dotaci bez které se město při plynofikaci neobejde. V návrhu rozpočtu na rok 2004 je (zatím pod čarou) počítáno s vkladem města 5 miliónů korun jako vlastní vklad města při přidělení dotace.

Kdy bude opraven chodník mezi Plzeňskou ulicí a uhelným skladem (k nádraží)?
V návrhu rozpočtu na rok 2004 se počítá s financováním položení nového povrchu chodníku.

Počítá se s nějakými novými přechody pro chodce na jižním městě?
Zatím ne. Možná společně s rekonstrukcí chodníku k nádraží.

Některé přechody pro chodce ve městě jsou špatně osvícené. Počítá se s nápravou?
Přechody přes nově rekonstruované vozovky už jsou více osvětleny. Do budoucna, při dalších rekonstrukcích, se budou inovovat i ostatní přechody.

Některé přechody pro chodce na křižovatce před poliklinikou nejsou osazeny svislými značkami. V zimě se může stát, že je řidiči přehlédnou.
Svoboda: Dle vyjádření Ing. Staňkové z okresního dopravního inspektorátu, se přechody v křižovatce těmito značkami neosazují.

Tak jako obvykle se pan zastupitel Steiner dostavil na jednání až v průběhu diskuze s občany. Příprava na zastupitelstvo je asi opravdu velmi náročná :-(

Při části jednání ve které se projednávají prodeje pozemků byla tradiční většinou 10/3/1 (pro/proti/zdržel se) schválena změna v záměru prodeje pozemků pro výstavbu prodejny Lidl. V rozpravě nabádala sl. Klimešová ostatní zastupitele k zamyšlení, jestli po nedávných aférách s nepovoleným kácením stromů před prodejnami Lidl, bude správné souhlasit s výstavbou této prodejny ve Stříbře na místě, které je v záměru. Starosta Svoboda na to reagoval vyjádřením, že ještě není nic prodáno a že se ani prodávat nemusí.

Zastupitelům byl předán návrh rozpočtu na rok 2004, který se bude definitivně schvalovat na prosincovém zasedání zastupitelstva (18.12.2003). Následující dva měsíce jsou určeny k prostudování, k podání a zapracování pozměňovacích návrhů.

Byly schváleny nové základní ceny za prodej pozemků s platností od 24.10.2003 (v úvahu se bere příchozí datum žádosti):
Stříbro, Butov: 200,- Kč/m2
Těchlovice: 130,- Kč/m2
ostatní pozemky: 110,- Kč/m2
pozemky na něž se vztahuje věcné břemeno mohou být prodány s maximální slevou 50%.

Byl schválen záměr výstavby víceúčelového centra (koupaliště s příslušenstvím a další sportoviště pro rekreační sporty včetně zázemí) v předpokládané hodnotě 25 miliónů korun. V nejbližší době se bude hledat vhodné umístění, které se následně musí zapracovat do územního plánu města.

Byl schválen název nové ulice na Severním předměstí. Ulice se bude jmenovat Luční.

Podle nově schválené obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zaplatíme v příštím roce poplatek 500,- Kč za osobu. Vyhláška upravuje i podmínky pro snížení poplatku na 100,- Kč pro osoby, které se např. z důvodu studia nebo základní vojenské služby nezdržují celoročně v místě trvalého bydliště.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.