Říjnové zasedání zastupitelstva

Autor: Redakce <redakce(at)stribro.net>, Téma: Městský úřad, Zdroj: www.mustribro.cz, Vydáno dne: 20. 10. 2003


Včera (v neděli?) byla zveřejněna na stránkách Městského úřadu pozvánka na zasedání zastupitelstva. Myslíme si, že program tohoto jednání obsahuje několik bodů velmi zajímavých pro širokou veřejnost. Například rozpočet na příští rok, záměr výstavby víceúčelového centra (tj. možnost koupání) nebo poplatek za likvidaci odpadu.

MĚSTO STŘÍBRO ZVE NA 10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA

kdy: čtvrtek dne 23.10.2003 --- 17.00 hodin
kde: ve velké obřadní síni městské radnice ve Stříbře


Program:
1. Úvodní protokolární část.
2. Kontrola plnění úkolů z usnesení zastupitelstva města.
3. Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města.
4. Projednání návrhu majetkoprávních úkonů.
5. Projednání návrhu na rozpočtová opatření v rozpočtu města Stříbra na rok 2003.
6. Návrh rozpočtu města Stříbra na rok 2004.
7. Stanovení výše prodejní ceny pozemků.
8. Záměr výstavby areálu Víceúčelové centrum Stříbro.
9. Stanovení pojmenování nové ulice.
10. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1 /2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
11. Různé - problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města.
11.1 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – odpověď na dopis
11.2 Oprava tiskové chyby příloha č. 1/II/a usnesení z 9. zasedání ZM ze dne 4.9.2003.
11.3 Seznámení produktů služeb.
11.4 Půjčka z Fondu rozvoje bydlení – revokace usnesení 9/II/13.
12. Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města.
13. Usnesení a závěr.

V úvodu zmíněná témata jsou určitě zajímavá. Zájemce o odkoupení jakéhokoliv pozemku v majetku města bude také určitě zajímat bod 7 ve kterém se bude schvalovat výše prodejní ceny pozemků.
Další zajímavé věci se určitě objeví, tak jako vždy, „na stole“. Tak jsou v zastupitelské hantýrce označeny materiály, které obdrží zastupitel až na jednání zastupitelstva a bez jakékoliv přípravy o nich hlasuje.
Na konec nesmíme zapomenout ani na diskuzi (bod 3) ve které se člověk často dozví věci o kterých dříve neměl ani ponětí.
Stručně shrnuto, zasedání zastupitelstva stojí za to. Jestli Vám není dění ve Stříbře úplně lhostejné, přijďte se podívat, zhodnotit „výkony“ svých zastupitelů a poslechnout si co můžeme v blízké budoucnosti očekávat.


© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.