STROM neboli Stříbrští občané městu

Autor: o.s. Stříbrští občané městu <strom(at)stribro.net>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 25. 07. 2003


TISKOVÁ ZPRÁVA - 25. července 2003

je název nového občanského sdružení, které oficiálně vzniklo koncem června. Pokud bychom chtěli jednou větou pojmenovat jeho cíl, je jím snaha o rozvoj kulturnosti našeho města. Tím je míněno především pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a podpora regionálních tradic a zvyklostí. Máme zájem na obnově historických a kulturních památek, na propagaci a vzhledu města, tak aby si každý jeho návštěvník řekl: „Tak tady by se mi líbilo žít.“

  Hezké cíle jsou jedna věc, jejich realizace druhá. Jak už to dnes chodí, vše je závislé na finančních prostředcích. Doufáme, že kromě našich vlastních příspěvků se nám podaří získat prostředky z fondů a programů určených na podporu těchto aktivit a ze sponzorských darů. Dále věříme v přízeň zastupitelů města Stříbra, neboť připravované akce budou především pro jeho občany.
  Naše sdružení bylo zaregistrováno zhruba před měsícem. Za tuto dobu se nám podařilo pomoci stříbrské hudební skupině Coward se získáním financí a s pořádáním 5. ročníku Divočák festu a před čtrnácti dny jsme na adrese www.stribro.net zprovoznili internetový informační občasník. Ten má za úkol podílet se na informovanosti občanů o dění ve městě, umožnit vyjádření jejich názorů a následnou veřejnou diskuzi k nim. Kromě toho zde můžete například i inzerovat nebo zveřejnit své fotografie, vše zdarma. Tento internetový server je hozenou rukavicí všem lidem a institucím vlastnícím informace o které se chtějí velmi snadno a rychle podělit s ostatními. Podívejte se, uvidíte sami.
  Na nejbližší budoucnost plánujeme navázání kontaktů s dalšími občany a spolky Stříbra, které chceme oslovit s nabídkou spolupráce. Ve stádiu příprav je také hudebně taneční večer s reprodukcí současné taneční a rockové hudby a názvem „NO DRUGS, NO LIMITS“, který se bude konat v pátek 22. srpna od 19 hod. v areálu nového stříbrského letního kina a na který Vás srdečně zveme.
  Pokud by se snad našel někdo, kdo by nás chtěl podpořit finančně nebo osobně aktivním členstvím, můžete nás kontaktovat na adrese: STROM, Plzeňská 51, Stříbro nebo na emailové adrese strom@stribro.net, kde mu sdělíme vše potřebné. Věříme, že činnosti našeho sdružení si všimnete, a že bude přínosem pro každého z Vás osobně.

OS Stříbrští občané městuNázev: Občanské sdružení „Stříbrští občané městu“
Měsíc / rok založení: 06/2003
IČO: 26633345
Cíle: Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, podpora regionálních tradic a zvyklostí, podpora obnovy a zachování historických a kulturních památek města, podpora rozvoje města a regionu.
Kontakt: STROM, Plzeňská 51, Stříbro 349 01 e-mail: strom@stribro.net Internet: http://strom.stribro.net

Zpráva ve formátu MS Word 2000 je uložena v sekci download.© WWW.STRIBRO.NET - Publikování nebo šíření textu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.