Stříbro:   stribro.net   strom   snk-ed   ostrostřelci   lan-párty

Město Stříbro :  Phorum 5  Fórum - www.stribro.net.
Co se Vám líbí a co Vám vadí na současném životě v tomto městě. 
Jdi na stránku: 12Následující
Aktuální stránka: 1 z 2
Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: Sybille (IP zapsáno)
Datum: 22.04.2012 19:56

LIDÉ BDĚTE !!! a na besedu o "výrobě alternativní energie" - resp. plazmové spalovně komunálních odpadů JDĚTE !!!


Apeluji za, aby co největší počet občanů města Stříbra, kterým záleží na životním prostředí, ve kterém žijí, šli na tuto besedu.

/Městské muzeum dne 26,4, v 17,00 hod./

Dne 2,4,2012 byla vzata v záměr města Stříbra výstavba plazmové spalovny odpadů.
Horký brambor v podobě plazmového spalování, který v jiných městech a celé Evropě nechtějí, by nakonec mohl přistát v objektu bývalých kasáren ve Stříbře v objektu, kde se prodávají místa pro výstavbu domů.
To co se zde předkládá jako výrobna energie je totiž plazmová spalovna, která sice energii vyrábí, ale také lecos spálí.
Plazmové spalování - zplyňování dokáže při vysokých teplotách spálit:
- nemocniční odpady
-průmyslový toxický a nebezpečný odpad
-chemická rozpouštědla
-těžké kovy
-popílek z jiných spaloven
-azbestová vlákna a eternitové desky
-kaly z čističek vod
-pneumatiky
-polychlorované bifenyly
Produktem spalování jsou emise a struska, která bude uložena kde? Kdo zaručí, že není toxická?

V České republice dosud žádný provoz plazmového spalování NENÍ !!!
Snahy prosadit jej jistá firma měla v Mladé Boleslavi, ale byla zastupiteli města a obyvateli odmítnuta..
Taktéž v obci Černošín skupina lobbistů tlačila na zastupitelstvo, avšak i zde občané argumentují tím, že nejsme tak daleko od hranic, aby se sem nemohly vozit nebezpečné odpady i ze starých uložišť.
Mám za, že město Stříbro by potřebovalo řešit jiné záležitosti, pro občany daleko užitečnější než je plazmová spalovna komunálních odpadů a nebezpečných látek.
Je mou povinností Vás všechny požádat, aby jste na besedu přišli, je to v zájmu nás všech i našich dětí !!!

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 23.04.2012 12:50

Podle firmy, co chce spalovnu odpadků stavět, je plánovaná technologie absolutně čistá. Výstupem spalovny je elektrická energie, oxid uhličitý a struska co je ekologičtější než sklo. Věříte tomu? Proč potom stejné spalovny nestojí všude po světě, když je to takový zázrak?

Ta beseda bude asi o ničem. Očekávám jednostrannou oslavu techlogie z pozice investora. Ptám se města, kdy bude pořádat besedu s ekology, kteří mají své argumenty proti. Chceme informace z obou stran!

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: Iv. (IP zapsáno)
Datum: 23.04.2012 14:16

Proč zrovna v našem městě?? Protože jinde ji nechtějí, přestože je to taková bomba. Opět zájem užšího kruhu lidí, kteří si namastí kapsu, jako je to v našem městě se vším, viz. směny pozemků, rekonstrukce náměstí, zimní stadion......a pro občany zůstane jen nečisté ovzduší. Nehledě na fakt, kolik nákladních vozů městem projede, aby dovezly odpad do spalovny a že to bude nářez, když je tak výkonná a hranice se SRN také nejsou tak daleko, aby....Toho se báli Černošínští a my jí taky přivítáme s otevřenou náručí. Přeci nemůže pár lidí rozhodnout za všechny občany Stříbra. Je to otázka budoucnosti nás všech, bylo by dobré, aby se besedy zúčastnilo co nejvíce občanů a neposlední řadě by se jistě daly prostory bývalého vojenského útvaru využít jiným, užitečnějším způsobem.

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: lopata (IP zapsáno)
Datum: 23.04.2012 20:12

Větrníky, solární panely, spalovna co přijde potom? Těžba plynu z břidlice? Díky nechci! Doufám, že ostatní občané to cítí také.

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: strom (IP zapsáno)
Datum: 24.04.2012 14:21
Avatar


BESEDA pořádaná firmou SYNGAS TECHNOLOGIES, s.r.o. k výstavbě plazmové spalovny
Autor: strom (IP zapsáno)
Datum: 24.04.2012 14:31
Avatar

Kdy: 26. dubna 2012 od 17:00
Kde: Muzeum Města Stříbra - víceúčelový sál

http://www.stribro.cz/clanky/images/5620/thumbs/th_beseda_plasma.jpg

Stříbrští občané městu
občanské sdružení
STROM | FacebookUpraveno 1 krát. Naposledy upravil strom (24.04.2012 14:31)

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: strom (IP zapsáno)
Datum: 24.04.2012 15:32
Avatar

Zastupitelstvo Města Stříbra schválilo záměr výstavby plazmové spalovny na svém dubnovém veřejném zasedání (viz. Zápis, II. odstavec, bod 18):
Citovat:
Zastupitelstvo schvaluje... záměr výstavby a umístění výrobny elektrické energie a staveb nutných k provozu výrobny elektrické energie v areálu bývalých kasáren, v souladu s územním plánem města Stříbra.

Hlasování (bez záruky):
PRO: Souček Vladimír, Mgr. Nenutil Miroslav, Dr. Červený Bohuslav, Ing. Strankmüller Petr, Neuberger Karel, Kupec Blahoslav, Bc. Lukeš Karel, PhDr. Soukupová Jitka, Ing. Zeman Martin
PROTI: Mgr. Cvrk Miroslav ml., Bc. Šrámek Vojtěch, Záhoř Bohumil
ZDRŽEL SE: MUDr. Hora Petr

Nepřítomný: Plánka Pavel, Štybar Zdeněk

Bez zajímavosti není, že tento bod jednání byl předložen na poslední chvíli, tzv. "na stůl", tj. občané o tomto bodu nebyli informováni v pozvánce na jednání zastupitelstva. Přesto celé schvalování působilo dojmem, že celá věc už je dávno předjednána.

Stříbrští občané městu
občanské sdružení
STROM | FacebookUpraveno 2 krát. Naposledy upravil strom (29.04.2012 23:47)

Obchodní rejstřík
Autor: strom (IP zapsáno)
Datum: 24.04.2012 16:28
Avatar

Energocentrum Černošín s.r.o., zapsáno do OR 4.1.2012
Společníci: Syngas technologies, s.r.o. (98%) a EHOR s.r.o. (2%)
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Citovat:
Syngas technologies, s.r.o., zapsáno do OR 29.dubna 2011
Společníci: Lukáš Chmel - 1975 (60%), Jaroslav Zajíček - 1970 (20%), Ing. Milan Kymlička - 1937 (20%)
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Aktuální společníci a jednatel jsou platní od 13.2.2012!

EHOR s.r.o., zapsáno do OR 10. září 2008
Společníci: Eva Horányiová - 1982 (100%)
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Za společnost Energocentrum veřejně vystupuje pan Ing. Petr Strankmüller - zastupitel a radní Města Stříbra (ODS), jednatel ve společnostech:

EKODEPON s.r.o.
, zapsáno do OR 14.června 1994
Společníci: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín (100%)
Předmět podnikání:
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- silniční motorová doprava nákladní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

EKO - I recykling s.r.o., zapsáno do OR 1.července 2007
Společníci: IGRO s.r.o. (49%), EKODEPON s.r.o. (51%)
Předmět podnikání:
- velkoobchod
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Citovat:
IGRO s.r.o., zapsáno do OR 19. září 1995
Společníci: Josef Kraus - 1940 (67%) SRN, Markus Kraus - 1975 (33%) SRN
Předmět podnikání:
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- slévárenství
- činnost technických poradců v oblasti nakládání s odpady
- silniční motorová doprava nákladní, nákladní vnitrostátní doprava, nákladní mezinárodní doprava
- velkoobchod
- specializovaný maloobchod
- realitní činnost
- zprostředkování obchodu a služeb
Stříbrští občané městu
občanské sdružení
STROM | FacebookUpraveno 1 krát. Naposledy upravil strom (24.04.2012 16:30)

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: Petr (IP zapsáno)
Datum: 24.04.2012 19:12

Bylo by asi mylné se domnívat, že výstavba spalovny se dělá především pro blaho města a jejich občanů, přestože to tak začíná být prezentováno. Omyl!! Jde jako vždy o kšeft- Business a o prachy.
Odpad byl, je a vždy bude velice lukrativní záležitost a tak pokud pánové Strankmüller a spol. neuspěli v Černošíně se spalovnou, pokouší se ve Stříbře uspět s tím samým zařízením pod názvem výroba alternativní energie.
Přestože se na zastupitelstvu jednalo o stanovisko obce s výstavbou výrobny elektrické energie- máme tu už v zápise ze zastupitelstva schválený záměr výstavby a umístění výrobny elektrické energie a staveb nutných k provozu výrobny elektrické energie v areálu bývalých kasáren, v souladu s územním plánem města Stříbra.
Nabírá nám to trošku jiný směr a rychlost.... a občan se nestačí divit, co pro jeho blaho zvolení zástupci- zastupitelé jsou schopni udělat.
Jako občan města Stříbra zásadně nesouhlasím s umístěním SPALOVNY v místě intravilánu města a mám oprávněné obavy o zhoršení kvality životních podmínek ve městě Stříbře.
Argumentú proti je mnoho a tak jen příklad - Díky zvýšení dopravní obslužnosti ( provoz několika desítek zásobovacích automobilů zásobujících spalovnu a vyvážejících strusku ) bude zvýšen hluk v okolí a na přístupových komunikacích. Je nepochybně prokázáno, že právě tento je velmi významným rizikovým faktorem pro vznik závažných civilizačních chorob, na než dnes umírá většina populace. Vzhledem k nepřetžitému provozu spalovny dojde nepochybně ke zvýšení hlučnosti zejména v nočních hodinách.

Věřím, že nejsem jeden z mála komu není osud našeho města Stříbra lhostejný.

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 25.04.2012 09:46

Dobrý den,
chtěl bych se s Vámi podělit o jedno malé technické Faux pas:

Pečlivě jsem si prohlédl prezentaci Černošín, kde byl odkaz na referenční zařízení (Morcenx):

Jedná se o tento, zatím nedokončený projekt:
[www.cho-power.com]

Vývoj stavby je možné vidět na fotkách:
[www.cho-power.com]

Vzhledem k tomu, že se jedná o první zařízení tohoto druhu na světě, jsou následné fotky v materiálu z Černošína notně přitažené za vlasy, neboť v únoru tam nebyl ještě ani komín, natož aby se tam zavážel odpad.
Zařízení se staví od roku 2010 a má být funkční do konce tohoto roku.

Jak může reference z dokumentu pro Černoším (16.2.2012) odkazovat na dosud nefunkční zařízení? Podotýkám, že energetickou bilanci si budou notně přilepšovat 15000t dřevní štěpky, protože on ani ten francouzskej odpad není nic moc...
O proporcích tohoto zařízení jsem měl z černošínské prezentace také jiné mínění. Připadá mi to jako cementárna v Berouně, což se do nově vznikající čtvrti našeho města opravdu hodí, navíc si dokážu představit ten odér z těch cca. 30-50 nákladních aut s odpadem.

Předpokládám, že se jedná ze strany Energetického centra o politováníhodné nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za deset let. (trochu FAKEthumbs down)

Ve spojitosti s tím, jakým způsobem byl tento návrh předložen na zastupitelstvu (položen na stůl před zasedáním) se tu šije pěkná boudička.
Uvidíme, čí hafánek v ní bude spinkat.

Pro zastupitele, kteří mají rádi nové, neozkoušené věci, bych si dovolil sestavit žebříček toho, co tu ještě nemáme, aby jim to nemuseli lobbisti nosit jako novinku.
Stačí si dobře vybrat a udělat správné pořadí:
1. Jaderná elektrárna Stříbro (třeba na bázi Thoria, trend je trend)
2. Úložiště jaderného odpadu Sytno (Sorry, ale nemůže být vše jen ve Stříbře, rádi se podělíme)
3. Přehrada u Kladrub (omluva do Kladrub, z něčeho tu vodu na chlazení brát musíme, klášter si přesuneme do kasáren hned vedle spalovny)
4. Přílivová elektrárna (Že tu není moře? To ta skládka, ze které by se odebíral odpad k pálení také ne. A jakej je problém, když zastupitel chce, bude třeba moře (nevím čeho, ale bude) )
5. Solární elektrárna (to by byl zlatej hřeb náměstí, žádná fotovoltaika, jen zrcadla a věž s generátorem) V případě noci se to dá osvítit agregátem a jede to dál.
6. Věznice. (To je nápad hodný velkého zastupitele. Třeba ostnáč a strážní věže kolem Stříbra, my tu budeme rádi žít i s odsouzenýma, vezmeme si je domů, takovej sociální pokus)

dále už jen zkratkou (kosmodrom, orbitální výtah, recyklátor kondomů, mrakodrap, podzemní garáže, akvapark, bazén, uspořádat olympiádu nebo radši obě a ve stejném termínu..... ufff, sem si zavařil tu věc mezi ušima)
--
Pro šťourali, co budou tvrdit, že plazmové spalovny ve světě fungují: Ano, ale nejedná se o tento typ a objem odpadů. Obecně jde o odstranění zvlášť nebezpečného a kontaminovaného odpadu za teplot nad 4000K. (V řádech tun za rok, protože je to opravdu velmi energeticky náročná legrace)

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: strom (IP zapsáno)
Datum: 25.04.2012 10:56
Avatar

Sdružení Arnika, které se dlouhodobě zabývá problematikou likvidace odpadů a jeho vlivu na životní prostředí dnes vydalo tiskovou zprávu k výstavbě plazmové spalovny ve Stříbře.

Stříbrští občané městu
občanské sdružení
STROM | Facebook

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: Divak (IP zapsáno)
Datum: 25.04.2012 11:26

Kdo a jak mě nepřekvapuje. Zastupitelé TOP09 musí počkat, až, co jim nařídí
vlastní strana, p. Záhoř se ve sporných věcech zdržuje, stejně jako doktor
Hora. Ten byl ale tentokrát rovnou proti. Jinak pokud se nemýlím, tak STROM
má v zastupitelstvu svého "koně", který byl pro záměr. Je dobře, že
zastupitelé mají svůj názor a většina se neřídí diktátem uskupení, strany.

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: strom (IP zapsáno)
Datum: 25.04.2012 11:46
Avatar

Citovat:
Divak
Kdo a jak mě nepřekvapuje. Zastupitelé TOP09 musí počkat, až, co jim nařídí
vlastní strana, p. Záhoř se ve sporných věcech zdržuje, stejně jako doktor
Hora. Ten byl ale tentokrát rovnou proti. Jinak pokud se nemýlím, tak STROM
má v zastupitelstvu svého "koně", který byl pro záměr. Je dobře, že
zastupitelé mají svůj názor a většina se neřídí diktátem uskupení, strany.

Jen pro upřesnění... žádný člen STROMu není zastupitelem města Stříbra. smiling smiley

Stříbrští občané městu
občanské sdružení
STROM | Facebook

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: Divak (IP zapsáno)
Datum: 25.04.2012 14:51

Pokud chcete dělat rozdíl mezi STROMem a SNK-ED, pak máte pravdu. Nicméně
STROM a SNK-ED jsou si minimálně velice blízcí a spojeni. Stačí se podívat
na strukturu webu stříbro.net.

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 25.04.2012 17:26

Ve mně tento nápad vyvolává spíše pozitivní reakce. Neříkám, že mám od toho bůhvíjaké očekávání, ale ta myšlenka se mi docela líbí.
Ano, v ČR zatím nemáme plasmovou spalovnu odpadu. Nemůžeme si tudíž uvědomit věci okolo, jak to ve skutečnosti funguje (znečištění, zápach, hluk). Na základě článku, které jsem našel různě na internetu, princip spalování a vzniklé látky jsou opravdu takové, jak tvrdí tato firma. Já osobně nemám strach z této technologie.
Ovšem obávám se ze zvýšeného provozu nákladních vozů mířících přímo do spalovny. V tom vidím největší problém.
Ze zkorumpovaného prostředí, které poslední dobou vládne v celé ČR, jsem pochopil, že kaspu si "papaláši" namastí, ať se postaví, co se postaví.
Nejsem zcela rozhodnut, zajímá mě ta beseda. Chci slyšet názory obou stran. Třeba jsem něco opomenul.

Zde je článek v angličtině, který tuto technologii docela pěkně shrnuje
Turning garbage into gas

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: Honza (IP zapsáno)
Datum: 25.04.2012 23:08

pěkný článek, hlavně ta pasáž o korupci - každý si určitě dá dohromady souvislosti jednatel Ekodeponu - radní - zastupitel - vložení projednávaného bodu těsně před zastupitelstvem, abychom se to náhodou my občané nedozvěděli a nemohli se k tomu vyjádřit, zkrátka opravdu "rovné" jednání jako nahoře ve vládě, ještě, že tady nemáme VV!! A jinak s tou technologií to také není úplně tak růžové, stačí kouknout na stránky patentového úřadu - Solena inc a uvidíte, co se dá vše likvidovat plazmou - čistírenské kaly, ropné látky, nemocniční odpad, chemický odpad atd., v prezentaci na stránkách Černošína uvádí, že tato technologie funguje ve Francii, ale zapomněli dodat, že tam se spaluje především odpad obsahující azbest!! A stejně jako to bylo řečeno v Černošíně i my bychom se měli ptát - kdo zabrání tomu, aby se podobné látky nelikvidovaly i v tomto zařízení? I přes ujištění p.Strankmillera, že to není možné(článek v TD), všichni víme, že v naší zemi se vše podřizuje jen jednomu - když jsou prachy, tak jde všechno!! A nakonec k tomu bazénu - my si přejeme bazén, tak nám ho slíbí, v Černošíně si přejí popelnice zadarmo, tak jim je slíbili, to přeci není problém a pokud by někdo chtěl lunapark, tak by ho také slíbili a proč to všechno, protože potřebují náš souhlas, protože odpad to jsou miliony a miliardy! Už mockrát jsme se přesvědčili, že není zlato vše, co se třpytí.

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: strom (IP zapsáno)
Datum: 26.04.2012 13:19
Avatar

Článek v Tachovském Deníku: Zplyňování bouří lidi i ve Stříbře
Článek na serveru Ekolist.cz: Spalovna, která měla být v Černošíně, se možná přesune do Stříbra

Stříbrští občané městu
občanské sdružení
STROM | FacebookUpraveno 1 krát. Naposledy upravil strom (27.04.2012 09:48)

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: strom (IP zapsáno)
Datum: 27.04.2012 09:15
Avatar

Článek v Tachovském Deníku: Diskutující občané ve Stříbře většinou odmítli plazmovou spalovnu

STROM nevystupuje proti záměru, jak ve ve zprávě ČTK chybně uvedeno. STROM požaduje plný přístup ke všem informacím. Požaduje, aby všechna PRO i PROTI daného záměru, byla dostupná zastupitelům a občanům města Stříbra.

Stříbrští občané městu
občanské sdružení
STROM | Facebook

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 27.04.2012 15:57

Kdo z nás je takový odborník, aby kvalifikovaně posoudil PRO a PROTI, ani lidé se STROMu, ani nikdo jiný, snad nějací vědci, kteří se touto problematikou zabývají dlouho dobu. A co je vlastně na spalovně PRO?????? Že by bazén zařazený bývalým starostou do kategorie "bylo by to krásné?" A informace?? Nabídnou jen takové, které se k dané situaci "hodí". Kolik takových spaloven V ČR je, že někdo o nich může mluvit a vyčítat, jak jsou kvalitní a že nemají špatný vliv na životní prostředí? Skutečně nejde o blaho občanů, ale o plné kapsy VIP jedinců kolem radnice. Byli zvoleni občany, aby hájili jejich zájmy, ale opak je pravdou, zatím hájí jen ty své osobní, budou mít už někdy dost?? Ale takto je to v našem městě se vším, že?? Bylo třeba náměstí za tolik miliónů, které se mimochodem absolutně nehodí ke starobylým domům kolem, či sezónní zimní stadion, kde je pro veřejnost otevřeno 2 hodiny denně a další nesmyslné investice?? Za tyto prostředky mohl být bazén ve Stříbře dávno a ne až za cenu spalovny a vším negativním, co s ní souvisí.

Re: Plazmová spalovna komunálních odpadů ve Stříbře
Autor: Petr (IP zapsáno)
Datum: 27.04.2012 18:45

Byl jsem na té prezentaci a neodnesl jsem si dobrý pocit. Co jsem viděl a slyšel?! Snaha zástupce společnosti která se zabývá vývojem a výrobou vysokoteplotních pyrolýzních energojednotek o poměrně důkladné vysvetlení principu jednotky narážela na odolné mozečky našich spoluobčanů kterým se hlavou honilo jediné. A to, že "ŽÁDNOU SPALOVNU TADY NECHCEME!!! Nechtěli vysvětlení, nechtěli se seznámit s technologií, chtěli jen protestovat. Aniž by veděli,aniž by se snažili pochopit. Znovu opakuji, že toto zařízení NENÍ spalovnou! Je v principu něco zcela jiného. Bohužel mnozí tento rozdíl nejsou schopni pochopit....A tak věrni svým předchůdcům kteří úspěšně bojovali proti větrným elektrárnám vytáhli stříbrští opět do boje. Tentokrát proti spalovně která není spalovnou....

Jdi na stránku: 12Následující
Aktuální stránka: 1 z 2


Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.